Art 281 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Jurisdicția muncii - Dispoziții generale -
Art. 281.
- Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum și a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    „Textul art. 281 Codul muncii atribuie, limitativ, jurisdicției muncii, două categorii de litigii prevăzute expres în cuprinsul acestui cod. Prima circumscrie conflictele de muncă referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă sau, după caz, colective de muncă. În sensul art. 248 alin. (1) Codul muncii, asemenea conflicte își au izvorul în raporturile de muncă. A doua categorie se referă la cererile privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, deduse din reglementările privind dialogul social, cuprinse în Titlul VII al Codului muncii. Or, în speță, litigiul, prin obiectul său, vizează raportul de mandat tacit prevăzut de art. 28 din Legea sindicatelor. Cum un asemenea raport, prin definiție, conținut și efecte, nu este un raport de muncă și nici un raport juridic dintre partenerii sociali, ci, eminamente, un raport de drept civil, guvernat de dispozițiile art. 1532 și urm. C. civ.., rezultă că, material, competența aparține instanței civile, și nu jurisdicției muncii. Ca urmare, în baza art. 1 pct. 1 și art. 2 pct. 1 lit. b) C. proc. civ.., este dată competența judecătoriei, considerent pentru care va fi respins recursul pârâtului”. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Comentariu Art. 281 
    A se vedea, pe larg, comentariul art. 248. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Astfel, în raport cu prevederile art. 67 și 68 din Legea nr. 168/1999 și art. 281 Codul muncii, litigiul promovat de reclamantă nu constituie un conflict de muncă, ci un litigiu de drept comun, care în raport și de valoarea pretențiilor formulate de reclamanta intră în competența de soluționare aJudecătoriei Constanța, conform art. 1 alin. (1) C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Comentariu Art. 281 
    A se vedea, pe larg, comentariul art. 248. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Astfel, în raport cu prevederile art. 67 și 68 din Legea nr. 168/1999 și art. 281 Codul muncii, litigiul promovat de reclamantă nu constituie un conflict de muncă, ci un litigiu de drept comun, care în raport și de valoarea pretențiilor formulate de reclamanta intră în competența de soluționare aJudecătoriei Constanța, conform art. 1 alin. (1) C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 271 Răspunderea patrimonială
Art 272 Răspunderea patrimonială
Art 273 Răspunderea patrimonială
Art 274 Răspunderea patrimonială
Art 275 Răspunderea patrimonială
Art 276 Răspunderea contravențională
Art 277 Răspunderea penală
Art 278 Răspunderea penală
Art 279 Răspunderea penală
Art 280 Răspunderea penală
Art 281 Dispoziții generale
Art 282 Dispoziții generale
Art 283 Dispoziții generale
Art 284 Competența materială și teritorială
Art 285 Reguli speciale de procedură
Art 286 Reguli speciale de procedură
Art 287 Reguli speciale de procedură
Art 288 Reguli speciale de procedură
Art 289 Reguli speciale de procedură
Art 290 Reguli speciale de procedură
Art 291 Reguli speciale de procedură
Reviste:
Decizia de inadmisibilitate din cauza Marinel Costuț împotriva României . Neîncălcarea dreptului de acces la un tribunal în cazul respingerii, pentru lipsa calității procesuale active, a unui acțiuni formulate de un angajat, prin care contesta în mod direct în instanță prevederile unui contract colectiv de muncă
Soluționarea acțiunii salariatului împotriva sindicatului, care l-a reprezentat într-un litigiu de muncă. Competența generală, materială și teritorială a instanței de judecată
Contestație formulata de către salariat împotriva deciziei de preavizare. Inadmisibilitate
Transferul întreprinderii. Lipsa contractului de cesiune sau fuziune
Ucenicie. Stagiu de cotizare
Accident de muncă. Calificare. Despăgubiri. Prejudiciu material. Prejudiciu moral. Plată muncă suplimentară
Competență. Conflict negativ. Aplicarea disciplinară "avertisment scris". Act administrativ emis de o instituție publică centrală
Indemnizație de șomaj. Condiții
Competența materială. Plata spor de vechime. Condițiile de plată a orelor suplimentare și compensarea concediului de odihnă
Inexistența unei discriminări în raportul de muncă
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...