Art 278 Răspunderea penală | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică - Răspunderea penală -
Art. 278.
- Referințe în jurisprudență (15), Reviste (4), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive privind reintegrarea în muncă a unui salariat constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (5)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Obiectul juridic special al acestei infracțiuni îl constituie acele relații sociale privind dreptul la muncă, sub aspectul reintegrării în muncă a unui salariat, măsură dispusă printr-o hotărâre judecătoreasca definitivă. 
    În ce privește subiectul infracțiunii, chiar dacă textul legal nu prevede în mod expres cine anume este îndrituit cu punerea în executare a unei hotărâri judecătorești definitive de reintegrare a salariatului, este lesne de înțeles că obligația revine angajatorului. Și în cazul acestei infracțiuni subiectul activ este calificat, și anume angajatorul. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Obiectul juridic special al acestei infracțiuni îl constituie acele relații sociale privind dreptul la muncă, sub aspectul reintegrării în muncă a unui salariat, măsură dispusă printr-o hotărâre judecătoreasca definitivă. 
    În ce privește subiectul infracțiunii, chiar dacă textul legal nu prevede în mod expres cine anume este îndrituit cu punerea în executare a unei hotărâri judecătorești definitive de reintegrare a salariatului, este lesne de înțeles că obligația revine angajatorului. Și în cazul acestei infracțiuni subiectul activ este calificat, și anume angajatorul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 268 Răspunderea disciplinară
Art 269 Răspunderea patrimonială
Art 270 Răspunderea patrimonială
Art 271 Răspunderea patrimonială
Art 272 Răspunderea patrimonială
Art 273 Răspunderea patrimonială
Art 274 Răspunderea patrimonială
Art 275 Răspunderea patrimonială
Art 276 Răspunderea contravențională
Art 277 Răspunderea penală
Art 278 Răspunderea penală
Art 279 Răspunderea penală
Art 280 Răspunderea penală
Art 281 Dispoziții generale
Art 282 Dispoziții generale
Art 283 Dispoziții generale
Art 284 Competența materială și teritorială
Art 285 Reguli speciale de procedură
Art 286 Reguli speciale de procedură
Art 287 Reguli speciale de procedură
Art 288 Reguli speciale de procedură
Reviste:
ÎCCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin poșta electronică
STUDIU DE CAZ: Obligativitatea angajatorului de a realiza o efectivă și reală repunere a părților în situația anterioară concedierii. Daunele morale datorate salariatului
Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului plătit din fon-duri publice
ÎNCHIDEREA PROCEDURII DE SUPRAVEGHERE DE CĂTRE COMITETUL DE MINIȘTRI CU PRIVIRE LA GRUPUL DE CAUZE "RUIANU" - OBLIGAȚIILE POZITIVE ALE STATULUI ÎN LEGĂTURĂ CU EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR ÎNTRE PERSOANE PRIVATE
ÎCCJ: Până când poate fi revocată o decizie de concediere?
Unele aspecte privind nulitatea contractelor colective de muncă încheiate în cadrul unor instituții publice. Jurisprudență comparată
Considerații privind măsura în care instituțiile dreptului muncii au fost afectate de intrarea în vigoare a noului Cod civil și de procedură civilă
Gradație de merit. Plata cu ora. Modificarea cadrului legal
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...