Art 272 Răspunderea patrimonială | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică - Răspunderea patrimonială -
Art. 272.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabilește potrivit valorii acestora de la data plății. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Neexistând o dispoziție contrară în cod, obligația de restituire a salariatului se bazează pe normele și principiile dreptului civil. Totuși, aceasta se bazează pe plata lucrului nedatorat și nu reprezintă, deci, o răspundere civilă contractuală în lipsa vinovăției salariatului Evident, răspunderea patrimonială subsidiară va fi atrasă asupra salariaților care s-au făcut vinovați de plata sumelor nedatorate, de predarea fără drept a unor bunuri ori de prestarea serviciilor necuvenite. În cazul vinovăției proprii salariatului pentru primirea plății nedatorate, sunt incidente regulile răspunderii patrimoniale. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    În conformitate cu art. 272 Codul muncii (în forma anterioară republicării, aplicabilă în cauză) pârâta trebuia să probeze fie o astfel de înțelegere, fie faptul că în mod efectiv, reclamantul nu a muncit decât 8 ore zilnic (respectiv câte 2 ore zilnic nu a desfășurat activități și nu s-a aflat la dispoziția angajatorului în sensul art. 111 Codul muncii) și faptul că nu a lucrat decât în două zile de sâmbătă lunar. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Neexistând o dispoziție contrară în cod, obligația de restituire a salariatului se bazează pe normele și principiile dreptului civil. Totuși, aceasta se bazează pe plata lucrului nedatorat și nu reprezintă, deci, o răspundere civilă contractuală în lipsa vinovăției salariatului Evident, răspunderea patrimonială subsidiară va fi atrasă asupra salariaților care s-au făcut vinovați de plata sumelor nedatorate, de predarea fără drept a unor bunuri ori de prestarea serviciilor necuvenite. În cazul vinovăției proprii salariatului pentru primirea plății nedatorate, sunt incidente regulile răspunderii patrimoniale. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    În conformitate cu art. 272 Codul muncii (în forma anterioară republicării, aplicabilă în cauză) pârâta trebuia să probeze fie o astfel de înțelegere, fie faptul că în mod efectiv, reclamantul nu a muncit decât 8 ore zilnic (respectiv câte 2 ore zilnic nu a desfășurat activități și nu s-a aflat la dispoziția angajatorului în sensul art. 111 Codul muncii) și faptul că nu a lucrat decât în două zile de sâmbătă lunar. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Textul de lege criticat [art. 272 alin. (1) Codul muncii, în forma anterioară republicării] nu dă o definiție exactă a noțiunii de „sumă nedatorată” și nici nu detaliază condițiile în care se naște obligația de restituire. El vine să acopere însă, prin excluderea tuturor celorlalte situații prevăzute de lege care antrenează răspunderea patrimonială a salariatului, cazurile când, fără a fi reținută vinovăția acestuia, este obligat la restituirea unor sume încasate de la angajator, întrucât acestea nu i se cuveneau, neexistând o justă cauză. De asemenea, având în vedere contextul reglementării, este evident că obligația de restituire se naște în legătură cu desfășurarea raporturilor de muncă [Curtea Constituțională, Decizia nr. 274 din 24 februarie 2011 (M.Of. nr. 355 din 23 mai 2011)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 262 Regulamentul intern
Art 263 Răspunderea disciplinară
Art 264 Răspunderea disciplinară
Art 265 Răspunderea disciplinară
Art 266 Răspunderea disciplinară
Art 267 Răspunderea disciplinară
Art 268 Răspunderea disciplinară
Art 269 Răspunderea patrimonială
Art 270 Răspunderea patrimonială
Art 271 Răspunderea patrimonială
Art 272 Răspunderea patrimonială
Art 273 Răspunderea patrimonială
Art 274 Răspunderea patrimonială
Art 275 Răspunderea patrimonială
Art 276 Răspunderea contravențională
Art 277 Răspunderea penală
Art 278 Răspunderea penală
Art 279 Răspunderea penală
Art 280 Răspunderea penală
Art 281 Dispoziții generale
Art 282 Dispoziții generale
Reviste:
Raporturi juridice de muncă. Perioadă. Dovadă
Concediul de odihnă anual (II)
Posibilitatea instanței de judecată de a încadra munca prestată anterior anului 2001 în grupa I sau a II-a de muncă, după caz
Studiu de caz - Decizie de concediere pentru reorganizare internă
Studiu de caz - Condiții pentru plata daunelor morale în litigiile de muncă
Demisie fără indicarea termenului de preaviz. Efecte
Sancțiune disciplinară. Emiterea deciziei de sancționare. Excepția tardivității emiterii deciziei de sancționare. Admitere
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Aspecte practice privind contractul individual de muncă
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...