Art 27 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 27.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Jurisprudență

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În situația în care salariatul prezintă certificatul medical după momentul încheierii contractului individual de muncă, iar din cuprinsul certificatului rezultă că cel în cauză este apt de muncă, contractul astfel încheiat rămâne valabil. Jurisprudență, Doctrină (2)

(4) Competența și procedura de eliberare a certificatului medical, precum și sancțiunile aplicabile angajatorului în cazul angajării sau schimbării locului ori felului muncii fără certificat medical sunt stabilite prin legi speciale. Jurisprudență

(5) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă. Doctrină (2)

(6) La angajarea în domeniile sănătate, alimentație publică, educație și în alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita și teste medicale specifice.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Aspecte generale 
    Pentru ca o persoană să poată presta munca, legea impune ca cel în cauză să fie apt din punct de vedere medical pentru prestarea acelei activități. Pentru îndeplinirea acestei condiții, art. 27 alin. (1) Codul muncii impune certificatul medical la angajarea în muncă. 
    În consecință, contractul individual de muncă se consideră valabil încheiat numai în măsura în care există certificatul medical, existența acestuia fiind o condiție specială pentru încheierea contractului. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Spre exemplificare, menționăm situația în care contractul de muncă s-a încheiat fără încuviințarea părinților sau areprezentanților legali, condiție obligatorie pentru încheierea legală acontractului în cazul minorilor în vârstă de 15-16 ani. Această condiție poate fi însă îndeplinită ulterior încheierii contractului, împrejurare în care se produce validarea contractului. Tot astfel, art. 27 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 prevede că, în situația în care salariatul prezintă certificatul medical după momentul încheierii contractului individual de muncă, iar din cuprinsul certificatului rezultă că cel în cauză este apt de muncă, contractul astfel încheiat rămâne valabil. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Spre exemplificare, menționăm situația în care contractul de muncă s-a încheiat fără încuviințarea părinților sau areprezentanților legali, condiție obligatorie pentru încheierea legală acontractului în cazul minorilor în vârstă de 15-16 ani. Această condiție poate fi însă îndeplinită ulterior încheierii contractului, împrejurare în care se produce validarea contractului. Tot astfel, art. 27 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 prevede că, în situația în care salariatul prezintă certificatul medical după momentul încheierii contractului individual de muncă, iar din cuprinsul certificatului rezultă că cel în cauză este apt de muncă, contractul astfel încheiat rămâne valabil. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Spre exemplificare, menționăm situația în care contractul de muncă s-a încheiat fără încuviințarea părinților sau areprezentanților legali, condiție obligatorie pentru încheierea legală acontractului în cazul minorilor în vârstă de 15-16 ani. Această condiție poate fi însă îndeplinită ulterior încheierii contractului, împrejurare în care se produce validarea contractului. Tot astfel, art. 27 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 prevede că, în situația în care salariatul prezintă certificatul medical după momentul încheierii contractului individual de muncă, iar din cuprinsul certificatului rezultă că cel în cauză este apt de muncă, contractul astfel încheiat rămâne valabil. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Spre exemplificare, menționăm situația în care contractul de muncă s-a încheiat fără încuviințarea părinților sau areprezentanților legali, condiție obligatorie pentru încheierea legală acontractului în cazul minorilor în vârstă de 15-16 ani. Această condiție poate fi însă îndeplinită ulterior încheierii contractului, împrejurare în care se produce validarea contractului. Tot astfel, art. 27 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 prevede că, în situația în care salariatul prezintă certificatul medical după momentul încheierii contractului individual de muncă, iar din cuprinsul certificatului rezultă că cel în cauză este apt de muncă, contractul astfel încheiat rămâne valabil. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Reviste:
Scurta analiză a modificărilor Codului muncii (I) - încheierea contractului individual de muncă -
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...