Art 268 Răspunderea disciplinară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea disciplinară -
Art. 268.
- Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4)

(1) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2)

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (11)

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; Jurisprudență, Reviste (7)

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10)

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; Jurisprudență, Reviste (4)

e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată; Jurisprudență, Reviste (2)

f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată. Jurisprudență

(3) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Termenul în care se poate dispune sancționarea salariatului 
    Articolul 268 alin. (1) Codul muncii face referire la două categorii de termene: 
    – un termen de 30 de zile de la momentul în care angajatorul a luat cunoștință despre abaterea disciplinară; 
    – un termen de 6 luni de la momentul săvârșirii faptei. 
    Angajatorul poate emite decizia de sancționare într-un termen de 30 de zile de la momentul la care a luat cunoștință despre abaterea disciplinară, dar nu mai târziu de 6 luni de la momentul săvârșirii faptei. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Indiferent de cât de „evidentă” este fapta, pentru emiterea corectă adeciziei trebuie să respectați oanumită procedură, enunțată mai succint în Codul muncii (art. 263-268 – ase vedea precizările de la p. 214-216) și mai pe larg (și mai constrângătoare!) în Contractul colectiv de muncă la nivel național 2007-2010: [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Termenul în care se poate dispune sancționarea salariatului 
    Articolul 268 alin. (1) Codul muncii face referire la două categorii de termene: 
    – un termen de 30 de zile de la momentul în care angajatorul a luat cunoștință despre abaterea disciplinară; 
    – un termen de 6 luni de la momentul săvârșirii faptei. 
    Angajatorul poate emite decizia de sancționare într-un termen de 30 de zile de la momentul la care a luat cunoștință despre abaterea disciplinară, dar nu mai târziu de 6 luni de la momentul săvârșirii faptei. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Indiferent de cât de „evidentă” este fapta, pentru emiterea corectă adeciziei trebuie să respectați oanumită procedură, enunțată mai succint în Codul muncii (art. 263-268 – ase vedea precizările de la p. 214-216) și mai pe larg (și mai constrângătoare!) în Contractul colectiv de muncă la nivel național 2007-2010: [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Indiferent de cât de „evidentă” este fapta, pentru emiterea corectă adeciziei trebuie să respectați oanumită procedură, enunțată mai succint în Codul muncii (art. 263-268 – ase vedea precizările de la p. 214-216) și mai pe larg (și mai constrângătoare!) în Contractul colectiv de muncă la nivel național 2007-2010: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 258 Regulamentul intern
Art 259 Regulamentul intern
Art 260 Regulamentul intern
Art 261 Regulamentul intern
Art 262 Regulamentul intern
Art 263 Răspunderea disciplinară
Art 264 Răspunderea disciplinară
Art 265 Răspunderea disciplinară
Art 266 Răspunderea disciplinară
Art 267 Răspunderea disciplinară
Art 268 Răspunderea disciplinară
Art 269 Răspunderea patrimonială
Art 270 Răspunderea patrimonială
Art 271 Răspunderea patrimonială
Art 272 Răspunderea patrimonială
Art 273 Răspunderea patrimonială
Art 274 Răspunderea patrimonială
Art 275 Răspunderea patrimonială
Art 276 Răspunderea contravențională
Art 277 Răspunderea penală
Art 278 Răspunderea penală
Reviste:
Concediere. Abatere disciplinară. Descrierea faptei - condiții
Sancționare disciplinară. Termenul de prescripție al aplicării sancțiunii disciplinare. Natură juridică. Momentul de la care curge
STUDIU DE CAZ: Care sunt consecințele neinserării în decizia de concediere disciplinară a datei săvârșirii faptei și a motivelor pentru care au fost înlăturate apărările salariatului?
Decizie de concediere prin acordul părților. Acțiune în anulare. Termen de prescripție
STUDIU DE CAZ: Despre CIM-ul la un alt angajator pe perioada litigiului privind desfacerea disciplinară a CIM
Concedierea disciplinară salariatului. Obligativitatea cercetării disciplinare prealabile. Descrierii faptei care reprezintă abatere disciplinară
Nulitatea deciziei de sancționare disciplinară pentru cauza prevăzută de art. 252 alin. 2 lit. c din Codul muncii republicat
STUDIU DE CAZ: Din nou despre abaterile disciplinare și cercetarea disciplinară prealabilă
Concediere disciplinară. Convocare în scris la cercetare disciplinară
ÎCCJ: Acțiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă conform Ordinului 50/1990 sunt imprescriptibile
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...