Art 266 Răspunderea disciplinară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea disciplinară -
Art. 266.
- Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: Jurisprudență, Reviste (1)

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;

b) gradul de vinovăție a salariatului;

c) consecințele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; Jurisprudență, Reviste (1)

e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Circumstanțieri individuale în legătură cu emiterea sancțiunii 
    În conformitate cu dispozițiile art. 266 Codul muncii, la aplicarea sancțiunii trebuie să se țină cont și de anumite circumstanțieri individuale. Pentru aceasta, comisia de cercetare va avea în vedere o serie de elemente de circumstanțiere individuală stabilite atât de art. 266 Codul muncii, cât și de art. 75 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010. Astfel de elemente ce trebuie avute în vedere sunt: [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 266 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Circumstanțieri individuale în legătură cu emiterea sancțiunii 
    În conformitate cu dispozițiile art. 266 Codul muncii, la aplicarea sancțiunii trebuie să se țină cont și de anumite circumstanțieri individuale. Pentru aceasta, comisia de cercetare va avea în vedere o serie de elemente de circumstanțiere individuală stabilite atât de art. 266 Codul muncii, cât și de art. 75 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010. Astfel de elemente ce trebuie avute în vedere sunt: [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 266 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 256 Inspecția Muncii
Art 257 Regulamentul intern
Art 258 Regulamentul intern
Art 259 Regulamentul intern
Art 260 Regulamentul intern
Art 261 Regulamentul intern
Art 262 Regulamentul intern
Art 263 Răspunderea disciplinară
Art 264 Răspunderea disciplinară
Art 265 Răspunderea disciplinară
Art 266 Răspunderea disciplinară
Art 267 Răspunderea disciplinară
Art 268 Răspunderea disciplinară
Art 269 Răspunderea patrimonială
Art 270 Răspunderea patrimonială
Art 271 Răspunderea patrimonială
Art 272 Răspunderea patrimonială
Art 273 Răspunderea patrimonială
Art 274 Răspunderea patrimonială
Art 275 Răspunderea patrimonială
Art 276 Răspunderea contravențională
Reviste:
STUDIU DE CAZ: De ce nu poate interveni concedierea salariatului dacă nu există o abatere gravă?
Acțiunea în regres formulată împotriva salariantului pentru prejudiciul cauzat unui terț în exercițiul funcțiunii. Răspundere civilă delictuală sau răspundere civilă contractuală
Compunerea completului de judecată în cazul conflictelor de muncă. Calea de atac în astfel de litigii
STUDIU DE CAZ: Care sunt consecințele neinserării în decizia de concediere disciplinară a datei săvârșirii faptei și a motivelor pentru care au fost înlăturate apărările salariatului?
Emiterea unei decizii de asimilare a funcțiilor
Studiu de caz - Sunt încălcate prevederile Codului Muncii
Nulitate decizie de sancționare disciplinară. Nerespectarea cerinței imperative de a se arăta motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile. Neindicarea datei săvârșirii faptelor calificate ca reprezentând abateri disciplinare
Competență. Conflict negativ. Aplicarea disciplinară "avertisment scris". Act administrativ emis de o instituție publică centrală
Protecția drepturilor salariatelor care efectuează concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani. Situația gradației de merit acordate în învățământul preuniversitar
Competență materială. Jurisdicția muncii. Conflict negativ de competență. Plata drepturilor de natură salarială
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
;
se încarcă...