Art 261 Regulamentul intern | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică - Regulamentul intern -
Art. 261.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(2) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competența instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Conform art. 261 alin. (1) Codul muncii, în măsura în care anumite dispoziții din cuprinsul regulamentului intern sunt de natură a aduce atingere drepturilor recunoscute salariaților, persoana interesată este îndreptățită să atace acele dispoziții printr-o procedură ce presupune două etape. 
    O primă etapă este o etapă prealabilă, prejurisdicțională, care se derulează la nivelul unității și care presupune sesizarea angajatorului cu privire la faptul că o dispoziție din regulamentul intern este de natură să conducă la încălcarea unor drepturi ale salariaților. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Conform art. 261 alin. (1) Codul muncii, în măsura în care anumite dispoziții din cuprinsul regulamentului intern sunt de natură a aduce atingere drepturilor recunoscute salariaților, persoana interesată este îndreptățită să atace acele dispoziții printr-o procedură ce presupune două etape. 
    O primă etapă este o etapă prealabilă, prejurisdicțională, care se derulează la nivelul unității și care presupune sesizarea angajatorului cu privire la faptul că o dispoziție din regulamentul intern este de natură să conducă la încălcarea unor drepturi ale salariaților. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 251 Greva
Art 252 Greva
Art 253 Greva
Art 254 Inspecția Muncii
Art 255 Inspecția Muncii
Art 256 Inspecția Muncii
Art 257 Regulamentul intern
Art 258 Regulamentul intern
Art 259 Regulamentul intern
Art 260 Regulamentul intern
Art 261 Regulamentul intern
Art 262 Regulamentul intern
Art 263 Răspunderea disciplinară
Art 264 Răspunderea disciplinară
Art 265 Răspunderea disciplinară
Art 266 Răspunderea disciplinară
Art 267 Răspunderea disciplinară
Art 268 Răspunderea disciplinară
Art 269 Răspunderea patrimonială
Art 270 Răspunderea patrimonială
Art 271 Răspunderea patrimonială
Reviste:
Data încetării contractului individual de muncă în ipoteza în care s-a dispus de către instanța de judecată anularea deciziei de concediere, iar salariatul nu a solicitat repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere. Interpretarea dispozițiilor art. 274 Codul muncii. Pretenții noi formulate în apel
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...