Art 26 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 26.
- Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Prin clauza de confidențialitate părțile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informații de care au luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părți atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Conținutul clauzei de confidențialitate 
    Prin introducerea clauzei de confidențialitate, conform art. 26 Codul muncii, legiuitorul nu permite o generalizare a interdicției de transmitere a datelor sau informațiilor, ci impune ca acestea să fie expres determinate. Altfel spus, angajatorul trebuie să precizeze, în mod clar, care sunt acele date sau informații a căror transmitere către terți este interzisă salariatului, precum și modalitățile concrete în care un salariat poate opera cu datele sau informațiile de care a luat cunoștință în timpul executării contractului (cu privire la reglementarea clauzei de confidențialitate în alte sisteme de drept, a se vedea R. Dimitriu, Obligația de fidelitate în raporturile de muncă, p. 207-217). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Consultant imobiliar. Clauză penală. Clauză de confidențialitate
Clauze specifice în contractul individual de muncă
Clauză de fidelitate. Restituire. Daune interese
Când este angajatorul obligat la plata sporului pentru mobilitate și confidențialitate?
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată prin Legea nr. 246/2006, raportate la dispozițiile art. 60 alin. (1) și (2) din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 și 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, privind admisibilitatea acordării consilierilor juridici, cu statut de funcționari publici, a prestațiilor suplimentare în bani, reprezentând clauza de mobilitate și clauza de confidențialitate
Consilier juridic. Acordarea sporurilor de mobilitate și confidențialitate doar în ipoteza negocierii cu angajatorul conform dispozițiilor art. 20 C.muncii
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...