Art 259 Regulamentul intern | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Regulamentul intern -
Art. 259.
- Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Regulamentul intern se aduce la cunoștință salariaților prin grija angajatorului și își produce efectele față de salariați din momentul încunoștințării acestora. Jurisprudență

(2) Obligația de informare a salariaților cu privire la conținutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator.

(3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conținutul regulamentului intern se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conținutul regulamentului intern.

(4) Regulamentul intern se afișează la sediul angajatorului.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Obligația de informare 
    Atât conform art. 40 alin. (2) Codul muncii, cât și în baza legii speciale privind informarea și consultarea salariaților angajatorului îi revine obligația de a-și informa salariații cu privire la cele mai importante aspecte ce intervin în cadrul unității. 
    Articolul 259 Codul muncii, pornind de la obligația generală a angajatorului, dezvoltă ce trebuie acesta să facă atunci când se pune problema informării salariaților cu privire la regulamentul intern. Articolul 259 alin. (2) Codul muncii precizează în mod expres această obligație specifică a angajatorului. De altfel, obligația de informare și stabilirea procedurii în care trebuie realizată informarea prin lege este o soluție normală deoarece regulamentul intern se adresează în special salariaților. De aceea, un astfel de act nu poate fi opozabil salariaților și nu începe să-și producă efectele decât după ce salariații au fost încunoștințați cu privire la conținutul regulamentului. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Obligația de informare 
    Atât conform art. 40 alin. (2) Codul muncii, cât și în baza legii speciale privind informarea și consultarea salariaților angajatorului îi revine obligația de a-și informa salariații cu privire la cele mai importante aspecte ce intervin în cadrul unității. 
    Articolul 259 Codul muncii, pornind de la obligația generală a angajatorului, dezvoltă ce trebuie acesta să facă atunci când se pune problema informării salariaților cu privire la regulamentul intern. Articolul 259 alin. (2) Codul muncii precizează în mod expres această obligație specifică a angajatorului. De altfel, obligația de informare și stabilirea procedurii în care trebuie realizată informarea prin lege este o soluție normală deoarece regulamentul intern se adresează în special salariaților. De aceea, un astfel de act nu poate fi opozabil salariaților și nu începe să-și producă efectele decât după ce salariații au fost încunoștințați cu privire la conținutul regulamentului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 249 Dispoziții generale
Art 250 Greva
Art 251 Greva
Art 252 Greva
Art 253 Greva
Art 254 Inspecția Muncii
Art 255 Inspecția Muncii
Art 256 Inspecția Muncii
Art 257 Regulamentul intern
Art 258 Regulamentul intern
Art 259 Regulamentul intern
Art 260 Regulamentul intern
Art 261 Regulamentul intern
Art 262 Regulamentul intern
Art 263 Răspunderea disciplinară
Art 264 Răspunderea disciplinară
Art 265 Răspunderea disciplinară
Art 266 Răspunderea disciplinară
Art 267 Răspunderea disciplinară
Art 268 Răspunderea disciplinară
Art 269 Răspunderea patrimonială
Reviste:
Acțiunea în regres formulată împotriva salariantului pentru prejudiciul cauzat unui terț în exercițiul funcțiunii. Răspundere civilă delictuală sau răspundere civilă contractuală
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...