Art 257 Regulamentul intern | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică - Regulamentul intern -
Art. 257.
- Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    – directorii oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale sunt selecționați prin concurs, organizat de Ministerul Justiției, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiției, fiind numiți în funcție prin ordin al ministrului justiției. Directorii oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, în calitate de angajați, încheie contract individual de muncă cu ONRC, în calitate de angajator. În calitatea lor de angajați, aceștia sunt subordonați conducerii ONRC și răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în condițiile prevăzute la art. 257-275 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, ale clauzelor Contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul ONRC, ale prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului intern al ONRC. Prin urmare acestora le pot fi aplicate sancțiunile disciplinare prevăzute de lege, cu excepția desfacerii contractului de muncă, atribuție care oare doar ministrul justiției, acesta emițând concomitent și ordinul de revocare din funcție; [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Articolul 257 Codul muncii stabilește că regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților salariaților. Regulamentul intern reprezintă un izvor specific al dreptului muncii deoarece la nivel microsocial are caracter normativ, dispozițiile sale fiind generale, obligatorii, abstracte și impersonale la nivelul la care sunt edictate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 247 Contractele colective de muncă
Art 248 Dispoziții generale
Art 249 Dispoziții generale
Art 250 Greva
Art 251 Greva
Art 252 Greva
Art 253 Greva
Art 254 Inspecția Muncii
Art 255 Inspecția Muncii
Art 256 Inspecția Muncii
Art 257 Regulamentul intern
Art 258 Regulamentul intern
Art 259 Regulamentul intern
Art 260 Regulamentul intern
Art 261 Regulamentul intern
Art 262 Regulamentul intern
Art 263 Răspunderea disciplinară
Art 264 Răspunderea disciplinară
Art 265 Răspunderea disciplinară
Art 266 Răspunderea disciplinară
Art 267 Răspunderea disciplinară
Reviste:
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...