Art 254 Inspecția Muncii | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Inspecția Muncii -
Art. 254.
- Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Aplicarea reglementărilor generale și speciale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă este supusă controlului Inspecției Muncii, ca organism specializat al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Statutul și obiectivele Inspecției muncii 
    În conformitate cu art. 5 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției muncii, republicată, activitatea Inspecției muncii are următoarele obiective principale: 
    a) controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă, la securitatea și sănătatea în muncă, la protecția salariaților care lucrează în condiții deosebite și a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale; [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Statutul și obiectivele Inspecției muncii 
    În conformitate cu art. 5 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției muncii, republicată, activitatea Inspecției muncii are următoarele obiective principale: 
    a) controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă, la securitatea și sănătatea în muncă, la protecția salariaților care lucrează în condiții deosebite și a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 244 Contractele colective de muncă
Art 245 Contractele colective de muncă
Art 246 Contractele colective de muncă
Art 247 Contractele colective de muncă
Art 248 Dispoziții generale
Art 249 Dispoziții generale
Art 250 Greva
Art 251 Greva
Art 252 Greva
Art 253 Greva
Art 254 Inspecția Muncii
Art 255 Inspecția Muncii
Art 256 Inspecția Muncii
Art 257 Regulamentul intern
Art 258 Regulamentul intern
Art 259 Regulamentul intern
Art 260 Regulamentul intern
Art 261 Regulamentul intern
Art 262 Regulamentul intern
Art 263 Răspunderea disciplinară
Art 264 Răspunderea disciplinară
Reviste:
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Demisie fără indicarea termenului de preaviz. Efecte
Acțiunea în regres formulată împotriva salariantului pentru prejudiciul cauzat unui terț în exercițiul funcțiunii. Răspundere civilă delictuală sau răspundere civilă contractuală
Considerații privind măsura în care instituțiile dreptului muncii au fost afectate de intrarea în vigoare a noului Cod civil și de procedură civilă
Valabilitatea și efectele angajamentului de plată asumat de gestionar pentru repararea prejudiciului provocat angajatorului. Practică judiciară neunitară // The validity and effects of the payment commitment assumed by the manager for the repair of the damage caused to the employer. Nonunitary judicial practice
ÎCCJ: De ce este interzisă clauza penală într-un contract individual de muncă?
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...