Art 241 Contractele colective de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractele colective de muncă -
Art. 241.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează: Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

a) pentru toți salariații angajatorului, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel; Jurisprudență

b) pentru toți salariații încadrați la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel; Jurisprudență

c) pentru toți salariații încadrați la toți angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

d) pentru toți salariații încadrați la toți angajatorii din țară, în cazul contractului colectiv de muncă la nivel național. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) La fiecare dintre nivelurile prevăzute la art. 240 se încheie un singur contract colectiv de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Aplicabilitatea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Contractul colectiv de muncă unic la nivel național 
    Având în vedere textele identice care se regăsesc la art. 241 Codul muncii și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 130/1996, s-ar putea considera la prima vedere că la fiecare nivel contractul colectiv de muncă se aplică în mod general. Astfel, ar rezulta că, dacă la nivelul unei unități există un contract colectiv de muncă, acelei unități ise aplică practic trei contracte colective, toate trei fiind funcționale deoarece unitatea face parte dintr-o ramură de activitate, iar conform art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996, respectiv art. 241 alin. (1) lit. c) Codul muncii, contractul colectiv de muncă se aplică „pentru toți salariații încadrați în toate unitățile din ramura de activitate” pentru care acesta s-a încheiat. În același timp se aplică și cel de-al treilea contract, la nivel național, deoarece conform art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 130/1996, ca de altfel și art. 241 alin. 1 lit. d) Codul muncii, contractele colective la nivel național se aplică „pentru toți salariații încadrați în toate unitățile din țară”. Nu mai punem în discuție ipoteza în care unitatea ar fi făcut parte și dintr-un grup de unități, caz în care, practic, salariaților din unitatea respectivă li s-ar aplica patru contracte colective concomitent. Oastfel de soluție nu numai că frizează absurdul, dar în esența ei contrazice principiile pe care legea cadru, ca de altfel și Codul muncii, le impune. Astfel, atât în alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 130/1996, cât și în cuprinsul art. 241 Codul muncii, se precizează clar că la fiecare nivel se încheie un singur contract colectiv de muncă. Pe cale de consecință, rezultă că la fiecare nivel se aplică un singur contract colectiv de muncă. Soluția se sprijină de altfel și pe dispozițiile art. 247 Codul muncii, dispoziții conform cărora dacă la un anumit nivel nu există contract colectiv de muncă, numai atunci se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Aplicabilitatea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Contractul colectiv de muncă unic la nivel național 
    Având în vedere textele identice care se regăsesc la art. 241 Codul muncii și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 130/1996, s-ar putea considera la prima vedere că la fiecare nivel contractul colectiv de muncă se aplică în mod general. Astfel, ar rezulta că, dacă la nivelul unei unități există un contract colectiv de muncă, acelei unități ise aplică practic trei contracte colective, toate trei fiind funcționale deoarece unitatea face parte dintr-o ramură de activitate, iar conform art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996, respectiv art. 241 alin. (1) lit. c) Codul muncii, contractul colectiv de muncă se aplică „pentru toți salariații încadrați în toate unitățile din ramura de activitate” pentru care acesta s-a încheiat. În același timp se aplică și cel de-al treilea contract, la nivel național, deoarece conform art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 130/1996, ca de altfel și art. 241 alin. 1 lit. d) Codul muncii, contractele colective la nivel național se aplică „pentru toți salariații încadrați în toate unitățile din țară”. Nu mai punem în discuție ipoteza în care unitatea ar fi făcut parte și dintr-un grup de unități, caz în care, practic, salariaților din unitatea respectivă li s-ar aplica patru contracte colective concomitent. Oastfel de soluție nu numai că frizează absurdul, dar în esența ei contrazice principiile pe care legea cadru, ca de altfel și Codul muncii, le impune. Astfel, atât în alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 130/1996, cât și în cuprinsul art. 241 Codul muncii, se precizează clar că la fiecare nivel se încheie un singur contract colectiv de muncă. Pe cale de consecință, rezultă că la fiecare nivel se aplică un singur contract colectiv de muncă. Soluția se sprijină de altfel și pe dispozițiile art. 247 Codul muncii, dispoziții conform cărora dacă la un anumit nivel nu există contract colectiv de muncă, numai atunci se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 231 Patronatul
Art 232 Patronatul
Art 233 Patronatul
Art 234 Patronatul
Art 235 Patronatul
Art 236 Contractele colective de muncă
Art 237 Contractele colective de muncă
Art 238 Contractele colective de muncă
Art 239 Contractele colective de muncă
Art 240 Contractele colective de muncă
Art 241 Contractele colective de muncă
Art 242 Contractele colective de muncă
Art 243 Contractele colective de muncă
Art 244 Contractele colective de muncă
Art 245 Contractele colective de muncă
Art 246 Contractele colective de muncă
Art 247 Contractele colective de muncă
Art 248 Dispoziții generale
Art 249 Dispoziții generale
Art 250 Greva
Art 251 Greva
Reviste:
Spor pentru vechime în muncă. Cuantum prevăzut în contractul colectiv de muncă unic la nivel național. Îndreptățire
Contract colectiv de muncă la nivel de ramură. Nesemnarea contractului de către angajator. Invocarea contractului colectiv de muncă la nivel de societate
Răspunderea juridică pentru nerespectarea obligațiilor etice (I)
Desfacere contract individual de muncă. Anulare deciziei de concediere. Plăți compensatorii. Admitere recurs
Raporturi juridice de muncă. Perioadă. Dovadă
Încetarea contractul individual de muncă. Restituirea garanției constituite de salariat. Condiții. Actualizarea cu indicele de inflație
Cadru didactic. Indemnizație acordată cu ocazia pensionării. Prescripția dreptului la acțiune
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...