Art 236 Contractele colective de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractele colective de muncă -
Art. 236.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Contractul colectiv de muncă este convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Negocierea colectivă este obligatorie, cu excepția cazului în care angajatorul are încadrați mai puțin de 21 de salariați. Modificări (1)

(3) La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor colective de muncă părțile sunt egale și libere. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispozițiilor legale constituie legea părților. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Considerații generale 
    Contractul colectiv de muncă este practic instituția fundamentală a dreptului muncii, el regăsindu-se ca entitate exclusiv în acest domeniu. Practic, contractul individual de muncă, ca de altfel toate instituțiile specifice dreptului muncii, este reglementat în cuprinsul contractului colectiv de muncă. 
    În România, contractul colectiv de muncă a reprezentat una din instituțiile cele mai legiferate, prima lege specifică în domeniul muncii fiind Legea privind contractele de muncă, adică atât cele individuale care, oricum anterior erau reglementate într-o formă sau alta de Codul civil, cât și contractele colective de muncă, acestea reprezentând o instituție nouă la început de secol XX în România. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Dezvoltând norma constituțională, Codul muncii consacră un întreg titlu – Titlu VIII – contractului colectiv de muncă (art. 236-253), iar Legea nr. 130/1996, republicată în 1998 (M. Of. nr. 184 din 19 mai 1998), cu modificările și completările ulterioare, reprezintă sediul materiei. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Considerații generale 
    Contractul colectiv de muncă este practic instituția fundamentală a dreptului muncii, el regăsindu-se ca entitate exclusiv în acest domeniu. Practic, contractul individual de muncă, ca de altfel toate instituțiile specifice dreptului muncii, este reglementat în cuprinsul contractului colectiv de muncă. 
    În România, contractul colectiv de muncă a reprezentat una din instituțiile cele mai legiferate, prima lege specifică în domeniul muncii fiind Legea privind contractele de muncă, adică atât cele individuale care, oricum anterior erau reglementate într-o formă sau alta de Codul civil, cât și contractele colective de muncă, acestea reprezentând o instituție nouă la început de secol XX în România. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Dezvoltând norma constituțională, Codul muncii consacră un întreg titlu – Titlu VIII – contractului colectiv de muncă (art. 236-253), iar Legea nr. 130/1996, republicată în 1998 (M. Of. nr. 184 din 19 mai 1998), cu modificările și completările ulterioare, reprezintă sediul materiei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Reprezentanții salariaților
Art 228 Reprezentanții salariaților
Art 229 Reprezentanții salariaților
Art 230 Patronatul
Art 231 Patronatul
Art 232 Patronatul
Art 233 Patronatul
Art 234 Patronatul
Art 235 Patronatul
Art 236 Contractele colective de muncă
Art 237 Contractele colective de muncă
Art 238 Contractele colective de muncă
Art 239 Contractele colective de muncă
Art 240 Contractele colective de muncă
Art 241 Contractele colective de muncă
Art 242 Contractele colective de muncă
Art 243 Contractele colective de muncă
Art 244 Contractele colective de muncă
Art 245 Contractele colective de muncă
Art 246 Contractele colective de muncă
Reviste:
Acordarea tichetelor de masă de către angajatori. Condiții. Admitere recurs
STUDIU DE CAZ: Acordarea drepturilor salariale conform Contractului colectiv de muncă
Personal contractual. Reîncadrare. Neincludere spor dispozitiv
Scurtă analiză a situației contractului colectiv de muncă la nivel național
Concediere retroactivă. Nerespectarea termenului de preaviz. Clauză de neconcurență inclusă în CCM
Contract colectiv de muncă: prelungire, valabilitate și forța juridică a normelor convenționale
Sume cu titlu de cadou prevăzute în contractul colectiv de muncă. Salariați ai unei companii naționale. Obligație de diligență, iar nu de rezultat. Condiționarea acordării lor, de prevederea acestor cheltuieli în bugetul anual de venituri și cheltuieli al companiei
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...