Art 235 Patronatul | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dialogul social - Patronatul -
Art. 235.
- Modificări (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Constituirea și funcționarea asociațiilor patronale, precum și exercitarea drepturilor și obligațiilor acestora sunt reglementate prin lege.

(2) Este interzisă orice intervenție a autorităților publice de natură a limita exercitarea drepturilor patronale sau a le împiedica exercitarea legală.

(3) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerință al salariaților sau al sindicatului, fie direct, fie prin reprezentanții lor sau prin membrii sindicatului, după caz, în constituirea asociațiilor patronale sau în exercitarea drepturilor lor.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Constituirea și funcționarea asociațiilor patronale 
    Legea nr. 356/2001 stabilește în mod concret modul de organizare și funcționare a patronatelor ca asociații liber constituite de patroni. 
    Astfel, art. 3 stabilește expres că pentru constituirea unui patronat, ca regulă generală este necesar ase asocia cel puțin 15 patroni, în accepțiunea dată acestui concept de art. 2 din Legea nr. 356/2001 (persoane juridice înmatriculate cu activitate bazată pe obținerea de profit sau care utilizează capital sau persoane fizice autorizate – întreprinzători individuali – ase vedea dezvoltările cu privire la aceste aspecte de la art. 230). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Sediul materiei, care dezvoltă textul constituțional, îl reprezintă Codul muncii (art. 230-235), precum și Legea nr. 356/2001 apatronatelor. Cu toate că această lege reprezintă oreglementare specială în raport cu cea generală privind asociațiile și fundațiile, personalitatea juridică apatronatelor se dobândește potrivit O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Constituirea și funcționarea asociațiilor patronale 
    Legea nr. 356/2001 stabilește în mod concret modul de organizare și funcționare a patronatelor ca asociații liber constituite de patroni. 
    Astfel, art. 3 stabilește expres că pentru constituirea unui patronat, ca regulă generală este necesar ase asocia cel puțin 15 patroni, în accepțiunea dată acestui concept de art. 2 din Legea nr. 356/2001 (persoane juridice înmatriculate cu activitate bazată pe obținerea de profit sau care utilizează capital sau persoane fizice autorizate – întreprinzători individuali – ase vedea dezvoltările cu privire la aceste aspecte de la art. 230). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Reprezentanții salariaților
Art 228 Reprezentanții salariaților
Art 229 Reprezentanții salariaților
Art 230 Patronatul
Art 231 Patronatul
Art 232 Patronatul
Art 233 Patronatul
Art 234 Patronatul
Art 235 Patronatul
Art 236 Contractele colective de muncă
Art 237 Contractele colective de muncă
Art 238 Contractele colective de muncă
Art 239 Contractele colective de muncă
Art 240 Contractele colective de muncă
Art 241 Contractele colective de muncă
Art 242 Contractele colective de muncă
Art 243 Contractele colective de muncă
Art 244 Contractele colective de muncă
Art 245 Contractele colective de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...