Art 234 Patronatul | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dialogul social - Patronatul -
Art. 234.
- Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Patronatele sunt parteneri sociali în relațiile colective de muncă, participând, prin reprezentanți proprii, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la tratative și acorduri cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în structurile specifice dialogului social.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Dispozițiile art. 234 Codul muncii fac referire la atribuțiile patronatelor cu incidența cea mai mare în cadrul raporturilor colective de muncă. 
    Astfel, patronatele la fel ca și sindicatele sunt parteneri sociali, aceștia intervenind direct în dialogul social. În acest sens, art. 14 din Legea nr. 130/1996 stabilește în mod expres: contractul colectiv de muncă se încheie între salariați pe de oparte și patron sau asociații patronale, după caz, de cealaltă parte. Deci, patronul în mod direct sau grupările asociative din care acesta face parte la nivelurile superioare reprezintă subiectele în cadrul contractelor colective de muncă. În calitate de parteneri sociali, patronii, respectiv patronatele participă direct la negocierea contractelor colective de muncă, precum și la orice forme de manifestare adialogului social. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Dispozițiile art. 234 Codul muncii fac referire la atribuțiile patronatelor cu incidența cea mai mare în cadrul raporturilor colective de muncă. 
    Astfel, patronatele la fel ca și sindicatele sunt parteneri sociali, aceștia intervenind direct în dialogul social. În acest sens, art. 14 din Legea nr. 130/1996 stabilește în mod expres: contractul colectiv de muncă se încheie între salariați pe de oparte și patron sau asociații patronale, după caz, de cealaltă parte. Deci, patronul în mod direct sau grupările asociative din care acesta face parte la nivelurile superioare reprezintă subiectele în cadrul contractelor colective de muncă. În calitate de parteneri sociali, patronii, respectiv patronatele participă direct la negocierea contractelor colective de muncă, precum și la orice forme de manifestare adialogului social. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Abrogat

Art. 231. [Definiția patronatelor]

(1) Patronatele sunt organizații ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

(2) Patronatele se pot constitui în uniuni, federații, confederații patronale sau în alte structuri asociative.

Art. 232. [Atribuțiile patronatelor]

(1) Patronatele reprezintă, susțin și apără interesele membrilor lor în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, în raport cu obiectul și scopul lor de activitate, potrivit propriilor statute și în acord cu prevederile legii.

(2) La cererea membrilor lor, patronatele îi pot reprezenta pe aceștia în cazul conflictelor de drepturi.

Art. 233. [Protecția membrilor organelor de conducere a patronatelor]

Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigură protecția legii contra oricăror forme de discriminare, condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor.

Art. 234. [Rolul patronatelor ca parteneri sociali]

Patronatele sunt parteneri sociali în relațiile colective de muncă, participând, prin reprezentanți proprii, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la tratative și acorduri cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în structurile specifice dialogului social.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 224 Reprezentanții salariaților
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Reprezentanții salariaților
Art 228 Reprezentanții salariaților
Art 229 Reprezentanții salariaților
Art 230 Patronatul
Art 231 Patronatul
Art 232 Patronatul
Art 233 Patronatul
Art 234 Patronatul
Art 235 Patronatul
Art 236 Contractele colective de muncă
Art 237 Contractele colective de muncă
Art 238 Contractele colective de muncă
Art 239 Contractele colective de muncă
Art 240 Contractele colective de muncă
Art 241 Contractele colective de muncă
Art 242 Contractele colective de muncă
Art 243 Contractele colective de muncă
Art 244 Contractele colective de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...