Art 231 Patronatul | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dialogul social - Patronatul -
Art. 231.
- Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Patronatele sunt organizații ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

(2) Patronatele se pot constitui în uniuni, federații, confederații patronale sau în alte structuri asociative.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Dacă în ceea ce privește conceptul de patron există o serie de discordanțe între dispozițiile din Codul muncii și cele cuprinse în legea specială, conceptul de patronat este definit în mod identic în esența sa, ca fiind o organizație de patroni cu existență proprie. În acest sens, dispozițiile art. 231 alin. (1) Codul muncii sunt identice cu cele care se regăsesc în art. 1 din Legea patronatelor nr. 356/2001. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Potrivit art. 231 Codul muncii și art. 1 din Legea 356/2001, patronatele sunt organizații ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial. În sensul și pentru constituirea asociațiilor patronale, calitatea de patron revine comercianților, persoane juridice (regii autonome, societăți comerciale, companii naționale și organizații cooperatiste, înmatriculate potrivit legii), care administrează și utilizează capital în scopul obținerii de profit și care angajează personal cu contract individual de muncă. Nu au calitatea de patron: asociațiile și fundațiile, autoritățile și instituțiile publice, partidele politice, sindicatele, asociațiile de proprietari și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent și asociațiile familiale (I.Tr. Ștefănescu, Tratat de dreptul muncii, p. 118; Al. Athanasiu, L. Dima, Dreptul muncii, Ed. All Beck, București, 2005, p. 250; în sensul că și asociațiile și fundațiile non-profit care angajează personal salariat precum și instituțiile bugetare sunt patroni, ase vedea Al. Țiclea, Tratat de dreptul muncii, pp. 146-147). [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Dacă în ceea ce privește conceptul de patron există o serie de discordanțe între dispozițiile din Codul muncii și cele cuprinse în legea specială, conceptul de patronat este definit în mod identic în esența sa, ca fiind o organizație de patroni cu existență proprie. În acest sens, dispozițiile art. 231 alin. (1) Codul muncii sunt identice cu cele care se regăsesc în art. 1 din Legea patronatelor nr. 356/2001. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Abrogat

Art. 231. [Definiția patronatelor]

(1) Patronatele sunt organizații ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

(2) Patronatele se pot constitui în uniuni, federații, confederații patronale sau în alte structuri asociative.

Art. 232. [Atribuțiile patronatelor]

(1) Patronatele reprezintă, susțin și apără interesele membrilor lor în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, în raport cu obiectul și scopul lor de activitate, potrivit propriilor statute și în acord cu prevederile legii.

(2) La cererea membrilor lor, patronatele îi pot reprezenta pe aceștia în cazul conflictelor de drepturi.

Art. 233. [Protecția membrilor organelor de conducere a patronatelor]

Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigură protecția legii contra oricăror forme de discriminare, condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor.

Art. 234. [Rolul patronatelor ca parteneri sociali]

Patronatele sunt parteneri sociali în relațiile colective de muncă, participând, prin reprezentanți proprii, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la tratative și acorduri cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în structurile specifice dialogului social.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 221 Sindicatele
Art 222 Sindicatele
Art 223 Sindicatele
Art 224 Reprezentanții salariaților
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Reprezentanții salariaților
Art 228 Reprezentanții salariaților
Art 229 Reprezentanții salariaților
Art 230 Patronatul
Art 231 Patronatul
Art 232 Patronatul
Art 233 Patronatul
Art 234 Patronatul
Art 235 Patronatul
Art 236 Contractele colective de muncă
Art 237 Contractele colective de muncă
Art 238 Contractele colective de muncă
Art 239 Contractele colective de muncă
Art 240 Contractele colective de muncă
Art 241 Contractele colective de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...