Art 226 Reprezentanții salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dialogul social - Reprezentanții salariaților -
Art. 226.
- Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Reprezentanții salariaților au următoarele atribuții principale:

a) să urmărească respectarea drepturilor salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă și cu regulamentul intern;

b) să participe la elaborarea regulamentului intern;

c) să promoveze interesele salariaților referitoare la salariu, condiții de muncă, timp de muncă și timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum și orice alte interese profesionale, economice și sociale legate de relațiile de muncă; Doctrină (1)

d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispozițiilor legale și ale contractului colectiv de muncă aplicabil.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Dispozițiile art. 226 Codul muncii reglementează atribuțiile principale ale reprezentanților salariaților. 
    Atribuțiile reprezentanților aleși în condițiile Codului muncii nu sunt enunțate limitativ în cuprinsul art. 226 Codul muncii, regula fiind determinată de art. 224 alin. (3) din cod. Astfel, reprezentanții salariaților pot avea de principiu atribuții ce rezultă din mandatul de reprezentare a intereselor salariaților, cu excepția celor recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Dacă nu există sindicate, dar există reprezentanți ai salariaților în unitate, credem că aceștia trebuie consultați, în aplicarea prevederilor art. 226 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Dispozițiile art. 226 Codul muncii reglementează atribuțiile principale ale reprezentanților salariaților. 
    Atribuțiile reprezentanților aleși în condițiile Codului muncii nu sunt enunțate limitativ în cuprinsul art. 226 Codul muncii, regula fiind determinată de art. 224 alin. (3) din cod. Astfel, reprezentanții salariaților pot avea de principiu atribuții ce rezultă din mandatul de reprezentare a intereselor salariaților, cu excepția celor recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Dacă nu există sindicate, dar există reprezentanți ai salariaților în unitate, credem că aceștia trebuie consultați, în aplicarea prevederilor art. 226 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Desigur, este regretabil că în art. 39 Codul muncii dreptul la stabilitate în muncă nu este reglementat de sine stătător ca fiind unul din drepturile salariatului, deși art. 226 lit. c) înscrie ca oatribuție principală areprezentanților salariaților pe aceea de apromova stabilitatea în muncă (I.Tr. Ștefănescu, Tratat de dreptul muncii, p. 60). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 216 Dispoziții generale
Art 217 Sindicatele
Art 218 Sindicatele
Art 219 Sindicatele
Art 220 Sindicatele
Art 221 Sindicatele
Art 222 Sindicatele
Art 223 Sindicatele
Art 224 Reprezentanții salariaților
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Reprezentanții salariaților
Art 228 Reprezentanții salariaților
Art 229 Reprezentanții salariaților
Art 230 Patronatul
Art 231 Patronatul
Art 232 Patronatul
Art 233 Patronatul
Art 234 Patronatul
Art 235 Patronatul
Art 236 Contractele colective de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...