Art 223 Sindicatele | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dialogul social - Sindicatele -
Art. 223.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Reprezentanților aleși în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor. Jurisprudență

(2) Pe toată durata exercitării mandatului, precum și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentanții aleși în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediați pentru motive care nu țin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Alte măsuri de protecție a celor aleși în organele de conducere ale sindicatelor sunt prevăzute în legi speciale și în contractul colectiv de muncă aplicabil. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Protecția prin Codul muncii și prin legea specială 
    La acest moment, două reglementări exprese pun în discuție protecția celor aleși în organele de conducere ale organismelor sindicale împotriva concedierilor dispuse de angajator, respectiv art. 223 Codul muncii și art. 10 din Legea nr. 54/2003, legea sindicatelor. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Sindicatele se constituie în baza dreptului de asociere garantat de art. 40 alin. (1) din Constituție, conform căruia: „Cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere”. Dezvoltând textul constituțional și în baza lui, sindicatele au reglementarea legală în art. 217-223 Codul muncii (Legea nr. 53/2003) și în Legea sindicatelor nr. 54/2003.Potrivit art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, prevederile acesteia nu sunt aplicabile sindicatelor. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Protecția prin Codul muncii și prin legea specială 
    La acest moment, două reglementări exprese pun în discuție protecția celor aleși în organele de conducere ale organismelor sindicale împotriva concedierilor dispuse de angajator, respectiv art. 223 Codul muncii și art. 10 din Legea nr. 54/2003, legea sindicatelor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 213 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 214 Dispoziții generale
Art 215 Dispoziții generale
Art 216 Dispoziții generale
Art 217 Sindicatele
Art 218 Sindicatele
Art 219 Sindicatele
Art 220 Sindicatele
Art 221 Sindicatele
Art 222 Sindicatele
Art 223 Sindicatele
Art 224 Reprezentanții salariaților
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Reprezentanții salariaților
Art 228 Reprezentanții salariaților
Art 229 Reprezentanții salariaților
Art 230 Patronatul
Art 231 Patronatul
Art 232 Patronatul
Art 233 Patronatul
Reviste:
Concediere colectivă. Angajator aflat în procedura insolvenței. Concedierea unui salariat, membru în organul de conducere a sindicatului
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
Concediere pentru motivele prevăzute de art. 61 lit. c)
Desfacere contract de muncă. Lider sindical. Angajator aflat în procedura insolvenței
Este imunitatea juridică a liderilor sindicali un privilegiu sau o necesitate în cadrul raporturilor de muncă? Examen critic al Deciziei Curții Constituționale nr. 814/2015*
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...