Art 217 Sindicatele | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dialogul social - Sindicatele -
Art. 217.
- Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării și promovării drepturilor colective și individuale, precum și a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor lor. Jurisprudență

(2) Condițiile și procedura de dobândire a personalității juridice de către organizațiile sindicale se reglementează prin lege specială.

(3) Organizațiile sindicale au dreptul de a-și reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere și gestiune, cu condiția ca statutele să fie adoptate printr-o procedură democratică, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Evoluția temeiului legal și definiția legală 
    Articolul 217 Codul muncii definește încă din primul său alineat conceptul de „sindicat”, stabilind în cuprinsul definiției caracteristicele sindicatului ca persoană juridică, precum și scopul principal pentru care o astfel de persoană juridică se constituie. 
    După anul 1989, au intervenit două reglementări succesive care au creat cadrul legal de funcționare a sindicatelor, respectiv Legea nr. 54/1991 și, actualmente în vigoare, Legea nr. 54/2003 (M.Of. nr. 73 din 5 februarie 2003). Remarcabil este faptul că, din punct de vedere al legii, sindicatele s-au organizat mult mai repede decât patronatul, astfel de la început creându-se sub acest aspect un dezechilibru între partenerii sociali negociatori ai contractului colectiv de muncă. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Sindicatele se constituie în baza dreptului de asociere garantat de art. 40 alin. (1) din Constituție, conform căruia: „Cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere”. Dezvoltând textul constituțional și în baza lui, sindicatele au reglementarea legală în art. 217-223 Codul muncii (Legea nr. 53/2003) și în Legea sindicatelor nr. 54/2003.Potrivit art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, prevederile acesteia nu sunt aplicabile sindicatelor. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Evoluția temeiului legal și definiția legală 
    Articolul 217 Codul muncii definește încă din primul său alineat conceptul de „sindicat”, stabilind în cuprinsul definiției caracteristicele sindicatului ca persoană juridică, precum și scopul principal pentru care o astfel de persoană juridică se constituie. 
    După anul 1989, au intervenit două reglementări succesive care au creat cadrul legal de funcționare a sindicatelor, respectiv Legea nr. 54/1991 și, actualmente în vigoare, Legea nr. 54/2003 (M.Of. nr. 73 din 5 februarie 2003). Remarcabil este faptul că, din punct de vedere al legii, sindicatele s-au organizat mult mai repede decât patronatul, astfel de la început creându-se sub acest aspect un dezechilibru între partenerii sociali negociatori ai contractului colectiv de muncă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 207 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 208 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 209 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 210 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 211 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 212 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 213 Contractul de ucenicie la locul de muncă
Art 214 Dispoziții generale
Art 215 Dispoziții generale
Art 216 Dispoziții generale
Art 217 Sindicatele
Art 218 Sindicatele
Art 219 Sindicatele
Art 220 Sindicatele
Art 221 Sindicatele
Art 222 Sindicatele
Art 223 Sindicatele
Art 224 Reprezentanții salariaților
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Reprezentanții salariaților
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...