Art 194 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formarea profesională - Dispoziții generale -
Art. 194.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. Jurisprudență

(2) În cazul în care, în condițiile prevăzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională presupune scoaterea parțială din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel: Jurisprudență, Reviste (1)

a) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă ce nu depășește 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător postului și funcției deținute, cu toate indemnizațiile, sporurile și adaosurile la acesta;

b) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază și, după caz, de sporul de vechime. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(3) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual de muncă al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizație plătită de angajator, prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă în condițiile prevăzute la alin. (3), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Texul reglementează obligația angajatorului de a suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salariatului la cursurile sau stagiile de formare profesională în cazul în care această participare este inițiată de angajator, precum și drepturile salariale care se cuvin salariatului într-o astfel de situație. 
    Articolul 194 are în vedere numai situațiile în care salariatul este scos parțial sau integral din activitate, deoarece scopul reglementării este de a asigura salariatului, în situația în care durata timpului de lucru se diminuează sau, după caz, salariatul nu mai prestează muncă, un anumit nivel al drepturilor sale salariale. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 194 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Texul reglementează obligația angajatorului de a suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salariatului la cursurile sau stagiile de formare profesională în cazul în care această participare este inițiată de angajator, precum și drepturile salariale care se cuvin salariatului într-o astfel de situație. 
    Articolul 194 are în vedere numai situațiile în care salariatul este scos parțial sau integral din activitate, deoarece scopul reglementării este de a asigura salariatului, în situația în care durata timpului de lucru se diminuează sau, după caz, salariatul nu mai prestează muncă, un anumit nivel al drepturilor sale salariale. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 194 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 194 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 184 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 185 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 186 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 187 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 188 Dispoziții generale
Art 189 Dispoziții generale
Art 190 Dispoziții generale
Art 191 Dispoziții generale
Art 192 Dispoziții generale
Art 193 Dispoziții generale
Art 194 Dispoziții generale
Art 195 Dispoziții generale
Art 196 Dispoziții generale
Art 197 Dispoziții generale
Art 198 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 199 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 200 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 201 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 202 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 203 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Art 204 Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Reviste:
Studiu de caz - În ce condiții salariatul trebuie să restituie cheltuielile de formare profesională suportate de către angajatorul său?
Clauze specifice în contractul individual de muncă
Formare profesională. Salariat beneficiar al unui curs de atestare profesională. Demisie. Suportarea cheltuielilor
Acțiune în constatarea perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă
Formarea profesională. Suportarea cheltuielilor de pregătire profesională
Clauză de neconcurență. Nerespectare. Daune interese. Act adițional. Neînregistrare la ITM. Valabilitate
Limita mandatului avocatului
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...