Art 178 Reguli generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sănătatea și securitatea în muncă - Reguli generale -
Art. 178.
- Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Pentru asigurarea securității și sănătății în muncă instituția abilitată prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea fabricării, comercializării, importului ori utilizării cu orice titlu a substanțelor și preparatelor periculoase pentru salariați.

(2) Inspectorul de muncă poate, cu avizul medicului de medicină a muncii, să impună angajatorului să solicite organismelor competente, contra cost, analize și expertize asupra unor produse, substanțe sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaște compoziția acestora și efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii prevede următoarele atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă: 
    a) efectuează sau solicită măsurători și determinări, examinează probe de produse și de materiale în unități și în afara acestora, pentru clarificarea unor situații de pericol; 
    b) dispune sistarea activității sau scoaterea din funcțiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, și sesizează, după caz, organele de urmărire penală; [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii prevede următoarele atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă: 
    a) efectuează sau solicită măsurători și determinări, examinează probe de produse și de materiale în unități și în afara acestora, pentru clarificarea unor situații de pericol; 
    b) dispune sistarea activității sau scoaterea din funcțiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, și sesizează, după caz, organele de urmărire penală; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 168 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 169 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 170 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 171 Reguli generale
Art 172 Reguli generale
Art 173 Reguli generale
Art 174 Reguli generale
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Art 178 Reguli generale
Art 179 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 180 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 181 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 182 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 183 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 184 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 185 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 186 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 187 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 188 Dispoziții generale
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...