Art 173 Reguli generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sănătatea și securitatea în muncă - Reguli generale -
Art. 173.
- Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) În cadrul propriilor responsabilități angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia. Jurisprudență

(2) La adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ține seama de următoarele principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursă;

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea locurilor de muncă și alegerea echipamentelor și metodelor de muncă și de producție, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone și a muncii repetitive, precum și a reducerii efectelor acestora asupra sănătății;

e) luarea în considerare a evoluției tehnicii;

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;

g) planificarea prevenirii;

h) adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție individuală;

i) aducerea la cunoștință salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Potrivit art. 7 din Legea sănătății și securității în muncă, angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru: 
    a) asigurarea securității și protecția sănătății salariaților; 
    b) prevenirea riscurilor profesionale; 
    c) informarea și instruirea salariaților; 
    d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă. 
    De asemenea, acesta are obligația să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute mai sus, ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Potrivit art. 7 din Legea sănătății și securității în muncă, angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru: 
    a) asigurarea securității și protecția sănătății salariaților; 
    b) prevenirea riscurilor profesionale; 
    c) informarea și instruirea salariaților; 
    d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă. 
    De asemenea, acesta are obligația să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute mai sus, ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 163 Plata salariului
Art 164 Plata salariului
Art 165 Plata salariului
Art 166 Plata salariului
Art 167 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 168 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 169 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 170 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 171 Reguli generale
Art 172 Reguli generale
Art 173 Reguli generale
Art 174 Reguli generale
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Art 178 Reguli generale
Art 179 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 180 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 181 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 182 Protecția salariaților prin servicii medicale
Art 183 Protecția salariaților prin servicii medicale
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...