Art 172 Reguli generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sănătatea și securitatea în muncă - Reguli generale -
Art. 172.
- Doctrină (2)

(1) Dispozițiile prezentului titlu se completează cu dispozițiile legii speciale, ale contractelor colective de muncă aplicabile, precum și cu normele și normativele de protecție a muncii.

(2) Normele și normativele de protecție a muncii pot stabili:

a) măsuri generale de protecție a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;

b) măsuri de protecție a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activități;

c) măsuri de protecție specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;

d) dispoziții referitoare la organizarea și funcționarea unor organisme speciale de asigurare a securității și sănătății în muncă.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Cadrul legal general care reglementează domeniul sănătății și securității în muncă îl reprezintă Legea nr. 319/2006 – Legea sănătății și securității în muncă, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, norme aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor. Sunt, de asemenea, relevante în acest domeniu Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și H.G. nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Cadrul legal general care reglementează domeniul sănătății și securității în muncă îl reprezintă Legea nr. 319/2006 – Legea sănătății și securității în muncă, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, norme aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor. Sunt, de asemenea, relevante în acest domeniu Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și H.G. nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 162 Plata salariului
Art 163 Plata salariului
Art 164 Plata salariului
Art 165 Plata salariului
Art 166 Plata salariului
Art 167 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 168 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 169 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 170 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 171 Reguli generale
Art 172 Reguli generale
Art 173 Reguli generale
Art 174 Reguli generale
Art 175 Reguli generale
Art 176 Reguli generale
Art 177 Reguli generale
Art 178 Reguli generale
Art 179 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 180 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 181 Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Art 182 Protecția salariaților prin servicii medicale
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...