Art 17 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 17.
- Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde, după caz, cel puțin următoarele elemente: Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

a) identitatea părților;

b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; Doctrină (2)

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;

d) atribuțiile postului; Modificări (2), Jurisprudență

e) riscurile specifice postului;

f) data de la care contractul urmează să își producă efectele;

g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;

h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; Reviste (1)

i) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;

j) salariul pe bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;

k) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;

l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;

m) durata perioadei de probă. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Elementele din informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (2) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoștințării în scris a salariatului, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2), Modele (1)

(5) Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părți poate interveni un contract de confidențialitate. Jurisprudență, Reviste (7)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Obligația de informare a salariaților 
    Pornind de la dreptul general la informare de care se bucură orice salariat, conform art. 39 alin. (1) lit. h) Codul muncii, legiuitorul aînțeles să oblige angajatorul la informare anterior sau pe durata derulării contractului individual de muncă, astfel încât, la momentul în care mecanismul contractual își produce efectele (în sensul că se încheie sau se modifică un contract individual de muncă), salariatul să fi avut cunoștință cu privire la elementele ce îi configurează contractul și să fi negociat în consecință. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 17 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 17 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 17 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 17 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Studiu de caz - Modificare unilaterală a CIM determinată de incompatibilitatea în cazul începerii urmăririi penale
STUDIU DE CAZ: Se poate modifica unilateral CIM față de incompatibilitatea deținerii funcției, fiind începută urmărirea penală?
Accident de muncă. Despăgubiri de deces. Salariat fără forme legale
Modificarea contractului individul de muncă. Condiții de valabilitate. Obligația de informare. Lipsa unor afinități relaționale cu superiorii. Discriminare. Diferențiere de tratament. Respingere
Modificarea contractului individul de muncă. Condiții de valabilitate. Obligația de informare. Lipsa unor afinități relaționale cu superiorii. Discriminare. Diferențiere de tratament. Respingere
Scurta analiză a modificărilor Codului muncii (I) - încheierea contractului individual de muncă -
Neinserarea în contract a locului muncii. Posibilitatea angajatorului de a stabil în mod unilateral locul muncii. Fișa postului
Actul adițional la contractul de muncă - model și reglementări legale
Clauze specifice în contractul individual de muncă
Concedierea pentru necorespundere profesională. Lipsa evaluării prealabile a salariatului. Distincție față de abaterea disciplinară. Admitere apel
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Modele:
Contract colectiv de muncă la nivel de unitate
;
se încarcă...