Art 165 Plata salariului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Salarizarea - Plata salariului -
Art. 165.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Acceptarea fără rezerve a unei părți din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situații nu poate avea semnificația unei renunțări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispozițiilor legale sau contractuale.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Prevederile art. 165 Codul muncii reprezintă aplicarea normei de principiu a art. 38 al aceluiași act normativ, în sensul că orice tranzacție privind renunțarea la drepturile recunoscute de lege este lovită de nulitate. Aceste drepturi sunt apărate de lege împotriva oricăror încălcări și a oricăror manifestări de subiectivism sau arbitrariu. De aceea, legiuitorul a stabilit că simplul accept al salariatului în tot sau în parte, prin semnarea statului de plată, nu poate echivala cu o renunțare din partea salariatului de a mai iniția orice pretenție cu privire la drepturile salariale care consideră că i se cuvin. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Prevederile art. 165 Codul muncii reprezintă aplicarea normei de principiu a art. 38 al aceluiași act normativ, în sensul că orice tranzacție privind renunțarea la drepturile recunoscute de lege este lovită de nulitate. Aceste drepturi sunt apărate de lege împotriva oricăror încălcări și a oricăror manifestări de subiectivism sau arbitrariu. De aceea, legiuitorul a stabilit că simplul accept al salariatului în tot sau în parte, prin semnarea statului de plată, nu poate echivala cu o renunțare din partea salariatului de a mai iniția orice pretenție cu privire la drepturile salariale care consideră că i se cuvin. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 155 Dispoziții generale
Art 156 Dispoziții generale
Art 157 Dispoziții generale
Art 158 Dispoziții generale
Art 159 Salariul minim garantat
Art 160 Salariul minim garantat
Art 161 Plata salariului
Art 162 Plata salariului
Art 163 Plata salariului
Art 164 Plata salariului
Art 165 Plata salariului
Art 166 Plata salariului
Art 167 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 168 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 169 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 170 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 171 Reguli generale
Art 172 Reguli generale
Art 173 Reguli generale
Art 174 Reguli generale
Art 175 Reguli generale
Reviste:
Constatarea, stabilirea și acordarea grupelor de muncă. Nediscriminare. Obligativitatea CNCD, în calitate de expert, a depunerii punctului de vedere
Scurte considerații privind reglementarea actuală a activității de control realizată de inspectoratele teritoriale de muncă
Raporturi juridice de muncă. Perioadă. Dovadă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...