Art 163 Plata salariului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Salarizarea - Plata salariului -
Art. 163.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Statele de plată, precum și celelalte documente justificative se păstrează și se arhivează de către angajator în aceleași condiții și termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Semnarea statelor de plată atestă faptul că salariatul se află în relație de muncă cu angajatorul său, indiferent de existența scrisă a contractului individual de muncă. 
    Semnarea statelor de plată este dovada cea mai clară a prestării activității de către angajat și a faptului că acel salariat și-a îndeplinit condiția corelativă față de angajatorul său pentru a beneficia de plata salariului. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Semnarea statelor de plată atestă faptul că salariatul se află în relație de muncă cu angajatorul său, indiferent de existența scrisă a contractului individual de muncă. 
    Semnarea statelor de plată este dovada cea mai clară a prestării activității de către angajat și a faptului că acel salariat și-a îndeplinit condiția corelativă față de angajatorul său pentru a beneficia de plata salariului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 153 Concediile pentru formare profesională
Art 154 Dispoziții generale
Art 155 Dispoziții generale
Art 156 Dispoziții generale
Art 157 Dispoziții generale
Art 158 Dispoziții generale
Art 159 Salariul minim garantat
Art 160 Salariul minim garantat
Art 161 Plata salariului
Art 162 Plata salariului
Art 163 Plata salariului
Art 164 Plata salariului
Art 165 Plata salariului
Art 166 Plata salariului
Art 167 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 168 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 169 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 170 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 171 Reguli generale
Art 172 Reguli generale
Art 173 Reguli generale
Reviste:
Regimul juridic al diurnei. Inexistența unei convenții
Competența materială. Plata spor de vechime. Condițiile de plată a orelor suplimentare și compensarea concediului de odihnă
STUDIU DE CAZ: Cum se poate proba plata drepturilor bănești de către un angajator?
Drepturi salariale neplătite la scadență. Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante actualizate cu rata indicelui de inflație la momentul plății și la plata de dobânzi legale corespunzătoare acestor drepturi salariale restante
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...