Art 162 Plata salariului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Salarizarea - Plata salariului -
Art. 162.
- Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. Jurisprudență

(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia. Dacă nu există nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moștenitori, în condițiile dreptului comun. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Plata se face direct titularului drepturilor de salarizare sau/și persoanei împuternicite de acesta, fie pe bază de procură autentificată, specială sau generală, fie – în cazul în care plata se face unui membru de familie sau unei alte persoane încadrate în aceeași unitate – în temeiul unei împuterniciri vizată de șeful ierarhic al titularului respectiv. 
    Din formularea textului art. 162 alin. (2) Codul muncii, rezultă că, pe de o parte, drepturile bănești ale defunctului titular se plătesc persoanelor menționate în text, independent de calitatea lor de moștenitori legali sau rezervatari și de împrejurarea dacă au acceptat sau nu succesiunea ori au solicitat sau nu efectuarea procedurii succesorale; pe de altă parte, se consideră că indiferent de calitatea drepturilor lor la moștenire, trebuie respectată ordinea înscrisă în art. 162 alin. (2) Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Plata se face direct titularului drepturilor de salarizare sau/și persoanei împuternicite de acesta, fie pe bază de procură autentificată, specială sau generală, fie – în cazul în care plata se face unui membru de familie sau unei alte persoane încadrate în aceeași unitate – în temeiul unei împuterniciri vizată de șeful ierarhic al titularului respectiv. 
    Din formularea textului art. 162 alin. (2) Codul muncii, rezultă că, pe de o parte, drepturile bănești ale defunctului titular se plătesc persoanelor menționate în text, independent de calitatea lor de moștenitori legali sau rezervatari și de împrejurarea dacă au acceptat sau nu succesiunea ori au solicitat sau nu efectuarea procedurii succesorale; pe de altă parte, se consideră că indiferent de calitatea drepturilor lor la moștenire, trebuie respectată ordinea înscrisă în art. 162 alin. (2) Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 152 Concediile pentru formare profesională
Art 153 Concediile pentru formare profesională
Art 154 Dispoziții generale
Art 155 Dispoziții generale
Art 156 Dispoziții generale
Art 157 Dispoziții generale
Art 158 Dispoziții generale
Art 159 Salariul minim garantat
Art 160 Salariul minim garantat
Art 161 Plata salariului
Art 162 Plata salariului
Art 163 Plata salariului
Art 164 Plata salariului
Art 165 Plata salariului
Art 166 Plata salariului
Art 167 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 168 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Art 169 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 170 Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Art 171 Reguli generale
Art 172 Reguli generale
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...