Art 157 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea - Dispoziții generale -
Art. 157.
- Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau/și colective între angajator și salariați sau reprezentanți ai acestora. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sistemul de salarizare a personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale se stabilește prin lege, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Negocierea salariilor este o consecință a principiului constituțional potrivit căruia este garantat dreptul la negocieri colective în cadrul raporturilor de muncă [art. 41 alin. (5) din Constituția României]. 
    Codul muncii, concretizând acest drept, prevede că stabilirea salariilor se face prin negocieri, individuale sau/și colective între angajator și salariați sau reprezentanți ai acestora [art. 157 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Negocierea salariilor este o consecință a principiului constituțional potrivit căruia este garantat dreptul la negocieri colective în cadrul raporturilor de muncă [art. 41 alin. (5) din Constituția României]. 
    Codul muncii, concretizând acest drept, prevede că stabilirea salariilor se face prin negocieri, individuale sau/și colective între angajator și salariați sau reprezentanți ai acestora [art. 157 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 149 Concediile pentru formare profesională
Art 150 Concediile pentru formare profesională
Art 151 Concediile pentru formare profesională
Art 152 Concediile pentru formare profesională
Art 153 Concediile pentru formare profesională
Art 154 Dispoziții generale
Art 155 Dispoziții generale
Art 156 Dispoziții generale
Art 157 Dispoziții generale
Art 158 Dispoziții generale
Art 159 Salariul minim garantat
Art 160 Salariul minim garantat
Art 161 Plata salariului
Art 162 Plata salariului
Art 163 Plata salariului
Art 164 Plata salariului
Art 165 Plata salariului
Art 166 Plata salariului
Art 167 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Reviste:
Modificarea contractului individul de muncă. Condiții de valabilitate. Obligația de informare. Lipsa unor afinități relaționale cu superiorii. Discriminare. Diferențiere de tratament. Respingere
Anulare decizie de reîncadrare emisă în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 și O.U.G. nr. 1/2010. Inexistența obligației legale privind reîncadrarea prin asimilare cu o funcție aferentă unui post efectiv ocupat
Decizie de încadrare în temeiul unor acte normative abrogate. Modificarea unilaterală a salariului
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...