Art 155 Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Salarizarea - Dispoziții generale -
Art. 155.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Din prevederile Codului muncii rezultă că salariul are următoarele componente principale: 
    a) Salariul de bază nu este altceva decât partea principală a salariului total, ce se cuvine pentru fiecare salariat, luând în considerare de regulă nivelul studiilor, calificarea și pregătirea profesională, importanța postului, caracteristicile sarcinilor și competențele profesionale. 
    El constituie nu numai partea fixă și principală a salariului, ci și un element de referință în raport cu care se calculează celelalte drepturi ale angajaților, cum ar fi de exemplu, diferite indemnizații, sporuri, chirii, burse etc. [ Mai mult... ] 

Drept electoral, ediția 1
    b) Plafonarea cheltuielilor (limitele maxime ale cheltuielilor). Din subvențiile primite de la stat și contribuțiile prevăzute de Lege, partidele politice își pot finanța cheltuielile făcute în campania electorală. Legea nr. 334/2006, modificată și completată prin Legea nr. 124/2011, în art. 30 și art. 34, plafonează (limitează la nivele maxime) aceste cheltuieli în funcție de trei criterii, și anume: baza de calcul, care este „salariul de bază minim brut pe țară existent la data de 1 ianuarie a anului electoral”, tipul de candidatură și limita maximă de cheltuieli, care pot fi efectuate de un partid politic, o alianță sau un candidat independent. Curtea Constituțională a reținut că „noțiunea de salariu brut include, potrivit art. 155 din Codul muncii, atât salariile de bază, soldele pentru personalul militar și indemnizațiile lunare de încadrare, după caz, cât și sporurile sau alte adaosuri aflate deja în plată” (Decizia nr. 1415 din 4 noiembrie 2009). [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Din prevederile Codului muncii rezultă că salariul are următoarele componente principale: 
    a) Salariul de bază nu este altceva decât partea principală a salariului total, ce se cuvine pentru fiecare salariat, luând în considerare de regulă nivelul studiilor, calificarea și pregătirea profesională, importanța postului, caracteristicile sarcinilor și competențele profesionale. 
    El constituie nu numai partea fixă și principală a salariului, ci și un element de referință în raport cu care se calculează celelalte drepturi ale angajaților, cum ar fi de exemplu, diferite indemnizații, sporuri, chirii, burse etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 145 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 146 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 149 Concediile pentru formare profesională
Art 150 Concediile pentru formare profesională
Art 151 Concediile pentru formare profesională
Art 152 Concediile pentru formare profesională
Art 153 Concediile pentru formare profesională
Art 154 Dispoziții generale
Art 155 Dispoziții generale
Art 156 Dispoziții generale
Art 157 Dispoziții generale
Art 158 Dispoziții generale
Art 159 Salariul minim garantat
Art 160 Salariul minim garantat
Art 161 Plata salariului
Art 162 Plata salariului
Art 163 Plata salariului
Art 164 Plata salariului
Art 165 Plata salariului
Reviste:
Concediere colectivă - nulitate absolută a actelor principale și subsecvente. Condiții și considerațiuni de drept privind nulitatea deciziei de concediere
Constatarea, stabilirea și acordarea grupelor de muncă. Nediscriminare. Obligativitatea CNCD, în calitate de expert, a depunerii punctului de vedere
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Când este angajatorul obligat la plata sporului pentru mobilitate și confidențialitate?
Accident de muncă. Calificare. Despăgubiri. Prejudiciu material. Prejudiciu moral. Plată muncă suplimentară
Anulare decizie de reîncadrare emisă în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 și O.U.G. nr. 1/2010. Inexistența obligației legale privind reîncadrarea prin asimilare cu o funcție aferentă unui post efectiv ocupat
Acordarea tichetelor de masă de către angajatori. Condiții. Admitere recurs
Competența materială. Plata spor de vechime. Condițiile de plată a orelor suplimentare și compensarea concediului de odihnă
Dreptul la acordarea plăților compensatorii în condițiile reangajării prin încheierea unui nou contract de muncă, ca urmare a preluării salariatului de către instituția care a preluat și patrimoniul societății desființate. Admitere recurs
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Drept electoral, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...