Art 153 Concediile pentru formare profesională | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Concediile - Concediile pentru formare profesională -
Art. 153.
- Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual și este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce privește drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Durata concediului de formare profesională, indiferent dacă acesta este plătit sau fără plată, nu poate fi scăzută din durata concediului de odihnă anual la care are dreptul salariatul; în consecință, numărul de zile de concediu de odihnă nu poate fi afectat de faptul că salariatul a beneficiat de concediu de formare profesională pe parcursul unui an calendaristic. 
    Drepturile cuvenite salariatului și recunoscute acestuia pot fi drepturi de natură salarială, altele decât salariul – ca, de exemplu, dreptul la spor pentru vechime în muncă – sau pot fi alte drepturi acordate, de regulă ca urmare a prestării efective a muncii, ca, de exemplu, dreptul la concediu de odihnă integral. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Textul constituțional enumeră, exemplificativ, repaosul săptămânal și concediul de odihnă. Sediul materiei se regăsește, în principal, în Codul muncii, Titlul III intitulat „Timpul de muncă și de odihnă” (art. 108-153). Evident, reglementarea din cod este analitică și complexă. Important ni se pare de subliniat faptul că reglementările privind timpul de muncă, sub aspectul duratei sale maxime, inclusiv orele suplimentare, au un caracter imperativ. În ansamblul său, și acest titlu din Codul muncii este în concordanță cu normele dreptului internațional și comunitar al muncii, respectiv cu Directiva 2003/88/CE aParlamentului European și aConsiliului referitoare la unele aspecte ale organizării timpului de muncă. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Durata concediului de formare profesională, indiferent dacă acesta este plătit sau fără plată, nu poate fi scăzută din durata concediului de odihnă anual la care are dreptul salariatul; în consecință, numărul de zile de concediu de odihnă nu poate fi afectat de faptul că salariatul a beneficiat de concediu de formare profesională pe parcursul unui an calendaristic. 
    Drepturile cuvenite salariatului și recunoscute acestuia pot fi drepturi de natură salarială, altele decât salariul – ca, de exemplu, dreptul la spor pentru vechime în muncă – sau pot fi alte drepturi acordate, de regulă ca urmare a prestării efective a muncii, ca, de exemplu, dreptul la concediu de odihnă integral. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 143 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 144 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 145 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 146 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 149 Concediile pentru formare profesională
Art 150 Concediile pentru formare profesională
Art 151 Concediile pentru formare profesională
Art 152 Concediile pentru formare profesională
Art 153 Concediile pentru formare profesională
Art 154 Dispoziții generale
Art 155 Dispoziții generale
Art 156 Dispoziții generale
Art 157 Dispoziții generale
Art 158 Dispoziții generale
Art 159 Salariul minim garantat
Art 160 Salariul minim garantat
Art 161 Plata salariului
Art 162 Plata salariului
Art 163 Plata salariului
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...