Art 152 Concediile pentru formare profesională | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Concediile - Concediile pentru formare profesională -
Art. 152.
- Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care în cursul unui an calendaristic, pentru salariații în vârstă de până la 25 de ani, și, respectiv, în cursul a 2 ani calendaristici consecutivi, pentru salariații în vârstă de peste 25 de ani, nu a fost asigurată participarea la o formare profesională pe cheltuiala angajatorului, salariatul în cauză are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare. Modificări (1)

(2) În situația prevăzută la alin. (1) indemnizația de concediu va fi stabilită conform art. 145. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (1) se stabilește de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului în condițiile prevăzute la art. 151 alin. (1).

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Dreptul la concediu plătit pentru formare profesională este strâns legat de îndeplinirea de către angajator a obligației de formare profesională a propriilor salariați. În măsura în care salariatul beneficiază de formare profesională plătită de către angajator, acesta din urmă nu este obligat să acorde concedii plătite pentru formare profesională. 
    În ceea ce privește durata concediului plătit pentru formare profesională, considerăm că formularea imperativă a textului nu împiedică părțile să negocieze, colectiv sau individual, o durată mai mare de 10 zile lucrătoare sau de 80 de ore. Deși angajatorul nu poate fi obligat să acorde concediu plătit pentru formare profesională pe o durată mai mare de 10 zile lucrătoare, angajatorul poate acorda concediu fără plată, în condițiile art. 150, pentru perioada din stagiu care depășește cele 10 zile lucrătoare acoperite de concediul plătit. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Dreptul la concediu plătit pentru formare profesională este strâns legat de îndeplinirea de către angajator a obligației de formare profesională a propriilor salariați. În măsura în care salariatul beneficiază de formare profesională plătită de către angajator, acesta din urmă nu este obligat să acorde concedii plătite pentru formare profesională. 
    În ceea ce privește durata concediului plătit pentru formare profesională, considerăm că formularea imperativă a textului nu împiedică părțile să negocieze, colectiv sau individual, o durată mai mare de 10 zile lucrătoare sau de 80 de ore. Deși angajatorul nu poate fi obligat să acorde concediu plătit pentru formare profesională pe o durată mai mare de 10 zile lucrătoare, angajatorul poate acorda concediu fără plată, în condițiile art. 150, pentru perioada din stagiu care depășește cele 10 zile lucrătoare acoperite de concediul plătit. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 142 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 143 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 144 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 145 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 146 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 149 Concediile pentru formare profesională
Art 150 Concediile pentru formare profesională
Art 151 Concediile pentru formare profesională
Art 152 Concediile pentru formare profesională
Art 153 Concediile pentru formare profesională
Art 154 Dispoziții generale
Art 155 Dispoziții generale
Art 156 Dispoziții generale
Art 157 Dispoziții generale
Art 158 Dispoziții generale
Art 159 Salariul minim garantat
Art 160 Salariul minim garantat
Art 161 Plata salariului
Art 162 Plata salariului
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...