Art 146 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Concediile - Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților -
Art. 146.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Într-o speță, având ca obiect anularea deciziei de desfacere acontractului de muncă și reintegrarea în postul avut apersoanei în cauză, cu plata drepturilor salariale de care afost lipsită, prima instanță arespins contestația, ca nefondată. Recursul contestatorului afost respins cu motivarea că, în speță, nu sunt întrunite cerințele legale prescrise admiterii excepțiilor de nulitate aactului de concediere din litigiu (respectarea normelor privind capacitatea de emitere adeciziei de desfacere acontractului de muncă, comunicarea acesteia, efectuarea anchetei administrative prealabile și incidența art. 146 Codul muncii). Ulterior, contestatorul aformulat cerere de retractare adeciziei din recurs, bazată pe motivele de revizuire prevăzute de art. 322 pct. 2 și 5 C. proc. civ.., în dezvoltarea cărora aarătat, în esență, că instanțele au omis să se pronunțe asupra mai multor lucruri cerute referitor la care există înscrisuri doveditoare opozabile părții adverse. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    În considerarea drepturilor salariaților, rechemarea din concediu este reglementată restrictiv; aceasta trebuie să se facă numai din dispoziția angajatorului și numai în cazul forței majore sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă. Trebuie menționat că, în cazul nerespectării obligației de restituire a cheltuielilor salariatului și ale familiei sale necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și în cazul despăgubirii pentru eventualele prejudicii suferite de acesta, angajatorul răspunde patrimonial, în termenii și condițiile prevăzute de Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    În considerarea drepturilor salariaților, rechemarea din concediu este reglementată restrictiv; aceasta trebuie să se facă numai din dispoziția angajatorului și numai în cazul forței majore sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă. Trebuie menționat că, în cazul nerespectării obligației de restituire a cheltuielilor salariatului și ale familiei sale necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și în cazul despăgubirii pentru eventualele prejudicii suferite de acesta, angajatorul răspunde patrimonial, în termenii și condițiile prevăzute de Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 136 Sărbătorile legale
Art 137 Sărbătorile legale
Art 138 Sărbătorile legale
Art 139 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 140 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 141 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 142 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 143 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 144 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 145 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 146 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 149 Concediile pentru formare profesională
Art 150 Concediile pentru formare profesională
Art 151 Concediile pentru formare profesională
Art 152 Concediile pentru formare profesională
Art 153 Concediile pentru formare profesională
Art 154 Dispoziții generale
Art 155 Dispoziții generale
Art 156 Dispoziții generale
Reviste:
Invocarea efectului direct al Directivei nr. 2003/88/CE anterior modificării art. 145 alin. (2) din Codul muncii într-un litigiu având ca obiect plata indemnizației de concediu
Indemnizația pentru concediul de odihnă neefectuat acordată la încetarea contractului individual de muncă. Cuantificarea ei în situația în care salariatul s-a aflat în incapacitate temporară de muncă pe parcursul întregului an calendaristic sau a unei părți a acestuia
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...