Art 145 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Concediile - Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților -
Art. 145.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a veniturilor din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Modificările pe care O.U.G. nr. 65/2005 le aduce alin. (1) reprezintă o revenire la situația anterioară adoptării, în anul 2003, a Codului muncii. Această veche reglementare de dinainte de 2003 prevedea că indemnizația de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sporul de vechime și indemnizația de conducere luate împreună. 
    Câteva comentarii se impun: indemnizația de concediu nu reprezintă o compensație, ci un substitut al drepturilor salariale cuvenite salariatului pe perioada concediului de odihnă. În consecință, soluția inițială adoptată de Codul muncii care prevedea că indemnizația nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă putea fi considerată, de principiu, echitabilă. Totuși, aplicabilitatea acestui text de lege s-a dovedit a fi imposibil de realizat, dat fiind faptul că, în fapt, este greu de determinat valoarea totală a drepturilor salariale, fiind posibil ca un salariat să beneficieze de sporuri, adaosuri sau indemnizații la salariul de bază care nu au caracter permanent și al căror cuantum nu se poate determina în avans (de exemplu, sporul de noapte sau sporul pentru orele suplimentare la care ar fi avut dreptul salariatul respectiv, dacă ar fi lucrat în această perioadă). [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Modificările pe care O.U.G. nr. 65/2005 le aduce alin. (1) reprezintă o revenire la situația anterioară adoptării, în anul 2003, a Codului muncii. Această veche reglementare de dinainte de 2003 prevedea că indemnizația de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sporul de vechime și indemnizația de conducere luate împreună. 
    Câteva comentarii se impun: indemnizația de concediu nu reprezintă o compensație, ci un substitut al drepturilor salariale cuvenite salariatului pe perioada concediului de odihnă. În consecință, soluția inițială adoptată de Codul muncii care prevedea că indemnizația nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă putea fi considerată, de principiu, echitabilă. Totuși, aplicabilitatea acestui text de lege s-a dovedit a fi imposibil de realizat, dat fiind faptul că, în fapt, este greu de determinat valoarea totală a drepturilor salariale, fiind posibil ca un salariat să beneficieze de sporuri, adaosuri sau indemnizații la salariul de bază care nu au caracter permanent și al căror cuantum nu se poate determina în avans (de exemplu, sporul de noapte sau sporul pentru orele suplimentare la care ar fi avut dreptul salariatul respectiv, dacă ar fi lucrat în această perioadă). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 135 Sărbătorile legale
Art 136 Sărbătorile legale
Art 137 Sărbătorile legale
Art 138 Sărbătorile legale
Art 139 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 140 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 141 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 142 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 143 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 144 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 145 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 146 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 149 Concediile pentru formare profesională
Art 150 Concediile pentru formare profesională
Art 151 Concediile pentru formare profesională
Art 152 Concediile pentru formare profesională
Art 153 Concediile pentru formare profesională
Art 154 Dispoziții generale
Art 155 Dispoziții generale
Reviste:
Indemnizația pentru concediul de odihnă neefectuat acordată la încetarea contractului individual de muncă. Cuantificarea ei în situația în care salariatul s-a aflat în incapacitate temporară de muncă pe parcursul întregului an calendaristic sau a unei părți a acestuia
Pledoarie... pentru odihnă
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea art. 1 din Legea nr. 118/2010, raportat la art. 150 Codul muncii, art. 103 din Legea nr. 128/1997 și art. 7 din H.G. nr. 250/1992
Interpretarea rațională a art. 38 din Codul muncii din perspectiva exigențelor raporturilor juridice de muncă și ale pieței muncii
Invocarea efectului direct al Directivei nr. 2003/88/CE anterior modificării art. 145 alin. (2) din Codul muncii într-un litigiu având ca obiect plata indemnizației de concediu
Unele considerații privind concediul anual de odihnă la care are dreptul personalul din sistemul judiciar
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...