Art 143 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Concediile - Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților -
Art. 143.
- Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor. Jurisprudență

(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.

(3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. Jurisprudență

(4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) și (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia. Jurisprudență

(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Articolul 143 Codul muncii introduce sistemul programării obligatorii a concediului de odihnă, precizând totodată că programarea concediului este de competența angajatorului, sindicatul sau, după caz, salariatul având numai intervenție consultativă. 
    Programarea colectivă se realizează cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților și are drept scop stabilirea unei perioade mai mari de 3 luni pe durata căreia fiecare salariat al unei anumite categorii va efectua concediul la care au dreptul. Această modalitate de programare poate fi utilă societăților a căror funcționare, potrivit obiectului de activitate, este condiționată de sezoanele anului (de exemplu, în construcții); în acest caz, este deosebit de utilă prevederea unor astfel de programări pentru salariații a căror activitate nu se poate desfășura din cauza condițiilor meteorologice defavorabile. Subliniem faptul că programarea colectivă nu presupune și efectuarea colectivă a concediilor de odihnă. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Articolul 143 Codul muncii introduce sistemul programării obligatorii a concediului de odihnă, precizând totodată că programarea concediului este de competența angajatorului, sindicatul sau, după caz, salariatul având numai intervenție consultativă. 
    Programarea colectivă se realizează cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților și are drept scop stabilirea unei perioade mai mari de 3 luni pe durata căreia fiecare salariat al unei anumite categorii va efectua concediul la care au dreptul. Această modalitate de programare poate fi utilă societăților a căror funcționare, potrivit obiectului de activitate, este condiționată de sezoanele anului (de exemplu, în construcții); în acest caz, este deosebit de utilă prevederea unor astfel de programări pentru salariații a căror activitate nu se poate desfășura din cauza condițiilor meteorologice defavorabile. Subliniem faptul că programarea colectivă nu presupune și efectuarea colectivă a concediilor de odihnă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 133 Repausul săptămânal
Art 134 Sărbătorile legale
Art 135 Sărbătorile legale
Art 136 Sărbătorile legale
Art 137 Sărbătorile legale
Art 138 Sărbătorile legale
Art 139 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 140 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 141 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 142 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 143 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 144 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 145 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 146 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 149 Concediile pentru formare profesională
Art 150 Concediile pentru formare profesională
Art 151 Concediile pentru formare profesională
Art 152 Concediile pentru formare profesională
Art 153 Concediile pentru formare profesională
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...