Art 141 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Concediile - Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților -
Art. 141.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.

(3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (6)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Pentru a-și realiza finalitatea, concediul de odihnă trebuie efectuat în fiecare an; prestațiile succesive rezultate din executarea contractului individual de muncă pe durata unui an dau dreptul salariatului la un număr de zile de odihnă. Totuși, admițând existența unor situații deosebite în care angajatorul nu ar putea respecta obligația de a acorda anual concediu de odihnă tuturor salariaților, legiuitorul a prevăzut ca, în anumite cazuri expres determinate de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile, efectuarea concediului să se poată realiza, în mod obligatoriu, până la sfârșitul anului următor. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Pentru a-și realiza finalitatea, concediul de odihnă trebuie efectuat în fiecare an; prestațiile succesive rezultate din executarea contractului individual de muncă pe durata unui an dau dreptul salariatului la un număr de zile de odihnă. Totuși, admițând existența unor situații deosebite în care angajatorul nu ar putea respecta obligația de a acorda anual concediu de odihnă tuturor salariaților, legiuitorul a prevăzut ca, în anumite cazuri expres determinate de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile, efectuarea concediului să se poată realiza, în mod obligatoriu, până la sfârșitul anului următor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 131 Pauza de masă și repausul zilnic
Art 132 Repausul săptămânal
Art 133 Repausul săptămânal
Art 134 Sărbătorile legale
Art 135 Sărbătorile legale
Art 136 Sărbătorile legale
Art 137 Sărbătorile legale
Art 138 Sărbătorile legale
Art 139 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 140 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 141 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 142 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 143 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 144 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 145 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 146 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 147 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 148 Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Art 149 Concediile pentru formare profesională
Art 150 Concediile pentru formare profesională
Art 151 Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Concediere. Abatere disciplinară. Descrierea faptei - condiții
Zile de sărbători legale - imposibilitatea întreruperii activității // Public holidays - the impossibility of ceasing work activity
încetare contract prin acordul părților. Lipsa formei scrise. Condiții. Forța probantă a mențiunilor din carnetul de muncă
Obligația de fidelitate. Neconcurență. Contract de împrumut. Abatere disciplinară. Demisie. Condiții. Forma scrisă
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Studiu de caz- Plata salariului pe durata timpului în care s-a prestat munca exonerează angajatorul de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat?
Concediere retroactivă. Nerespectarea termenului de preaviz. Clauză de neconcurență inclusă în CCM
Asistent maternal profesional. Concediu de odihnă
Competența materială. Plata spor de vechime. Condițiile de plată a orelor suplimentare și compensarea concediului de odihnă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...