Art 14 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 14.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) În sensul prezentului cod, prin angajator se înțelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalității juridice. Jurisprudență

(3) Persoana fizică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacității de exercițiu. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Noțiunea de angajator 
    Articolul 14 Codul muncii definește cea de a doua parte ce intervine în contractul individual de muncă, respectiv angajatorul. Reținând și reglementările ce funcționează în domeniu, s-ar putea considera că „angajatorul” poate presupune un sens larg și un sens restrâns. În sens larg, este angajator orice persoană care angajează prestația unei persoane, prestație concretizată prin derularea unei munci. Acest concept astfel uzitat era specific, în special, la momentul în care legea română recunoștea un regim juridic specific, apropiat de cel al muncii prestate în baza unui contract individual de muncă, muncii prestate de un angajat cu convenție civilă (în baza dispozițiilor Legii nr. 130/1999, anterior abrogării dispozițiilor exprese referitoare la convenția civilă prin O.U.G. nr. 23 /2003). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Concediere colectivă. Contestație împotriva deciziei de concediere, art. 69 alin. 2 lit. d prevede faptul că decizia de concediere trebuie să conțină în mod obligatoriu, în cazul concedierilor colective, criteriile de stabilire a ordinii de priorități
Grad didactic I. Diferențe salariale pentru reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal. Îndreptățire
Proces echitabil. Respingerea probei cu expertiza tehnică contabilă. Constatarea raporturilor de muncă desfășurate de salariat în beneficiul a două societăți, contractul individual de muncă fiind încheiat doar cu una dintre acestea. Admitere apel
Noi teorii în dreptul muncii (I)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...