Art 124 Munca de noapte | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Timpul de muncă - Munca de noapte -
Art. 124.
- Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariații care urmează să desfășoare cel puțin 3 ore de muncă de noapte sunt supuși unui examen medical gratuit înainte de începerea activității și după aceea, periodic. Modificări (1)

(2) Condițiile de efectuare a examenului medical și periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății și familiei.

(3) Salariații care desfășoară muncă de noapte și au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuți la o muncă de zi pentru care sunt apți.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru prevede că lucrătorii de noapte au dreptul la o evaluare medicală gratuită înainte de încheierea contractului și după aceea, la intervale regulate. 
    Reglementări similare se regăsesc și în cuprinsul art. 16 alin. (6) și (7) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010. 
    Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor prevede că această activitate se realizează prin servicii medicale profilactice precum: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activității, promovarea sănătății la locul de muncă. Aceste servicii medicale se realizează pe baza celor cuprinse în fișele medicale corespunzătoare condițiilor de muncă, fișe medicale ce se regăsesc în Anexa 1 a hotărârii de guvern. Astfel, Fișa nr. 145 face referire la examenele necesare celor ce urmează să presteze activitatea în tură de noapte (intervalul de timp 22,00-6,00). [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru prevede că lucrătorii de noapte au dreptul la o evaluare medicală gratuită înainte de încheierea contractului și după aceea, la intervale regulate. 
    Reglementări similare se regăsesc și în cuprinsul art. 16 alin. (6) și (7) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010. 
    Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor prevede că această activitate se realizează prin servicii medicale profilactice precum: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activității, promovarea sănătății la locul de muncă. Aceste servicii medicale se realizează pe baza celor cuprinse în fișele medicale corespunzătoare condițiilor de muncă, fișe medicale ce se regăsesc în Anexa 1 a hotărârii de guvern. Astfel, Fișa nr. 145 face referire la examenele necesare celor ce urmează să presteze activitatea în tură de noapte (intervalul de timp 22,00-6,00). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Munca suplimentară
Art 118 Munca suplimentară
Art 119 Munca suplimentară
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Art 122 Munca de noapte
Art 123 Munca de noapte
Art 124 Munca de noapte
Art 125 Munca de noapte
Art 126 Norma de muncă
Art 127 Norma de muncă
Art 128 Norma de muncă
Art 129 Norma de muncă
Art 130 Pauza de masă și repausul zilnic
Art 131 Pauza de masă și repausul zilnic
Art 132 Repausul săptămânal
Art 133 Repausul săptămânal
Art 134 Sărbătorile legale
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...