Art 121 Munca suplimentară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Timpul de muncă - Munca suplimentară -
Art. 121.
- Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Directiva Consiliului 94/33 din 22 iunie 1994 referitoare la protecția tinerilor în muncă nu prevede posibilitatea ca aceste categorii de salariați să presteze muncă suplimentară. Este firesc ca această prevedere referitoare la munca suplimentară să nu se aplice și tinerilor în vârstă de până la 18 ani, având în vedere necesitatea protejării sănătății și dezvoltării lor fizice și mintale și faptul că oricum aceștia beneficiază de odurată normală atimpului de lucru mai mică decât cea recunoscută în mod normal pentru salariații [a se vedea art. 109 alin. (2) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Așa fiind, inserarea în cuprinsul contractului individual de muncă auneiclauze în albcu privire la prestarea de ore suplimentare la cererea angajatorului este legală, cu condiția de ase respecta numărul maxim de ore suplimentare prevăzut de Codul muncii și/sau Contractul colectiv de muncă la nivel național. Totuși, peste interdicția prevăzută la art. 121, mai jos reprodus, nu se poate trece. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Directiva Consiliului 94/33 din 22 iunie 1994 referitoare la protecția tinerilor în muncă nu prevede posibilitatea ca aceste categorii de salariați să presteze muncă suplimentară. Este firesc ca această prevedere referitoare la munca suplimentară să nu se aplice și tinerilor în vârstă de până la 18 ani, având în vedere necesitatea protejării sănătății și dezvoltării lor fizice și mintale și faptul că oricum aceștia beneficiază de odurată normală atimpului de lucru mai mică decât cea recunoscută în mod normal pentru salariații [a se vedea art. 109 alin. (2) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Așa fiind, inserarea în cuprinsul contractului individual de muncă auneiclauze în albcu privire la prestarea de ore suplimentare la cererea angajatorului este legală, cu condiția de ase respecta numărul maxim de ore suplimentare prevăzut de Codul muncii și/sau Contractul colectiv de muncă la nivel național. Totuși, peste interdicția prevăzută la art. 121, mai jos reprodus, nu se poate trece. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Munca suplimentară
Art 118 Munca suplimentară
Art 119 Munca suplimentară
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Art 122 Munca de noapte
Art 123 Munca de noapte
Art 124 Munca de noapte
Art 125 Munca de noapte
Art 126 Norma de muncă
Art 127 Norma de muncă
Art 128 Norma de muncă
Art 129 Norma de muncă
Art 130 Pauza de masă și repausul zilnic
Art 131 Pauza de masă și repausul zilnic
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...