Art 120 Munca suplimentară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă - Munca suplimentară -
Art. 120.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 119 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condițiile prevăzute la alin. (1), se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Vechiul Cod al muncii prevedea, în cadrul art. 120, că munca suplimentară care „nu a putut fi compensată” cu timp liber corespunzător, în următoarele 30 de zile, se va retribui cu un spor. Dată fiind exprimarea actuală, se pune problema dacă angajatorul este obligat să plătească sporul cuvenit numai după expirarea perioadei de 30 de zile sau poate face această plată în luna în care aceste ore suplimentare au fost efectuate, în condițiile în care, din cauza modului specific de organizare a timpului de lucru este imposibilă compensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător. Considerăm că orele suplimentare se pot plăti anterior expirării celor 30 de zile. Interpretarea literară a textului codului – „în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă” – conduce la această soluție. Prin folosirea timpului prezent, textul nu face referire la situația în care această compensare nu a fost posibilă, ceea ca ar fi însemnat că perioada trebuie să expire pentru ca sporul să se poată plăti; textul se referă la situația în care angajatorul, anterior expirării celor 30 de zile, apreciază, pe baza numărului de personal existent și a modului de organizare a timpului de lucru, că acordarea de timp liber corespunzător ar însemna prestarea de ore suplimentare de către alți salariați, și optează pentru acordarea sporului. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Pe de altă parte, potrivit art. 117 alin. (2) din cod, munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor unui accident. Dar, și în această situație excepțională, munca prestată se consideră muncă suplimentară și îi sunt aplicabile regulile favorabile prevăzute de art. 119-120 Codul muncii, respectiv compensarea prin ore libere plătite și, dacă acest lucru nu este posibil, munca respectivă va fi plătită prin adăugarea unui spor la salariu, stabilit prin negocieri, corespunzător duratei acesteia și care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Vechiul Cod al muncii prevedea, în cadrul art. 120, că munca suplimentară care „nu a putut fi compensată” cu timp liber corespunzător, în următoarele 30 de zile, se va retribui cu un spor. Dată fiind exprimarea actuală, se pune problema dacă angajatorul este obligat să plătească sporul cuvenit numai după expirarea perioadei de 30 de zile sau poate face această plată în luna în care aceste ore suplimentare au fost efectuate, în condițiile în care, din cauza modului specific de organizare a timpului de lucru este imposibilă compensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător. Considerăm că orele suplimentare se pot plăti anterior expirării celor 30 de zile. Interpretarea literară a textului codului – „în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă” – conduce la această soluție. Prin folosirea timpului prezent, textul nu face referire la situația în care această compensare nu a fost posibilă, ceea ca ar fi însemnat că perioada trebuie să expire pentru ca sporul să se poată plăti; textul se referă la situația în care angajatorul, anterior expirării celor 30 de zile, apreciază, pe baza numărului de personal existent și a modului de organizare a timpului de lucru, că acordarea de timp liber corespunzător ar însemna prestarea de ore suplimentare de către alți salariați, și optează pentru acordarea sporului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 110 Durata timpului de muncă
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Munca suplimentară
Art 118 Munca suplimentară
Art 119 Munca suplimentară
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Art 122 Munca de noapte
Art 123 Munca de noapte
Art 124 Munca de noapte
Art 125 Munca de noapte
Art 126 Norma de muncă
Art 127 Norma de muncă
Art 128 Norma de muncă
Art 129 Norma de muncă
Art 130 Pauza de masă și repausul zilnic
Reviste:
Inexistența unei solicitări scrise a angajatorului pentru efectuarea muncii suplimentare. Posibilitatea remunerării muncii suplimentare impusă de un volum mare de activitate
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Interdicții temporare de concediere. Incapacitatea temporară de muncă a salariatului. Prestarea muncii suplimentare
Accident de muncă. Calificare. Despăgubiri. Prejudiciu material. Prejudiciu moral. Plată muncă suplimentară
Ore suplimentare. Solicitarea expresă a angajatorului. Compensare ore suplimentare. Solicitare expresă a salariatului
Plată ore suplimentare. Clauză inclusă în contractul colectiv de muncă
Competența materială. Plata spor de vechime. Condițiile de plată a orelor suplimentare și compensarea concediului de odihnă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...