Art 117 Munca suplimentară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Timpul de muncă - Munca suplimentară -
Art. 117.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 109, este considerată muncă suplimentară. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident. Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Deși nu există o definiție a muncii suplimentare în cuprinsul Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, legiuitorul a considerat ca utilă pentru claritatea textului o astfel de definiție, mai ales din cauza faptului că, în ceea ce privește timpul de lucru și stabilirea duratei acestuia, sunt folosite două noțiuni: „durată normală a timpului de muncă” și „durată maximă a timpului de muncă”. În acest sens, munca suplimentară este definită ca munca prestată peste durata normală a timpului de muncă săptămânal de 40 de ore, dar fără depășirea duratei maxime săptămânale de 48 de ore. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 117 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Deși nu există o definiție a muncii suplimentare în cuprinsul Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, legiuitorul a considerat ca utilă pentru claritatea textului o astfel de definiție, mai ales din cauza faptului că, în ceea ce privește timpul de lucru și stabilirea duratei acestuia, sunt folosite două noțiuni: „durată normală a timpului de muncă” și „durată maximă a timpului de muncă”. În acest sens, munca suplimentară este definită ca munca prestată peste durata normală a timpului de muncă săptămânal de 40 de ore, dar fără depășirea duratei maxime săptămânale de 48 de ore. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 117 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Pe de altă parte, potrivit art. 117 alin. (2) din cod, munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor unui accident. Dar, și în această situație excepțională, munca prestată se consideră muncă suplimentară și îi sunt aplicabile regulile favorabile prevăzute de art. 119-120 Codul muncii, respectiv compensarea prin ore libere plătite și, dacă acest lucru nu este posibil, munca respectivă va fi plătită prin adăugarea unui spor la salariu, stabilit prin negocieri, corespunzător duratei acesteia și care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 107 Munca la domiciliu
Art 108 Durata timpului de muncă
Art 109 Durata timpului de muncă
Art 110 Durata timpului de muncă
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Munca suplimentară
Art 118 Munca suplimentară
Art 119 Munca suplimentară
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Art 122 Munca de noapte
Art 123 Munca de noapte
Art 124 Munca de noapte
Art 125 Munca de noapte
Art 126 Norma de muncă
Art 127 Norma de muncă
Reviste:
Inexistența unei solicitări scrise a angajatorului pentru efectuarea muncii suplimentare. Posibilitatea remunerării muncii suplimentare impusă de un volum mare de activitate
Competența materială. Plata spor de vechime. Condițiile de plată a orelor suplimentare și compensarea concediului de odihnă
Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură. Politica socială. Protecția securității și a sănătății lucrătorilor. Directiva 2003/88/CE. Organizarea timpului de lucru. Noțiunea «timp de lucru». Noțiunea «timp de lucru maxim săptămânal». Pădurar care, potrivit contractului său de muncă și contractului colectiv aplicabil, are un program de lucru flexibil de opt ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Reglementare națională potrivit căreia pădurarul poartă răspunderea pentru orice prejudiciu produs în cadrul cantonului silvic aflat în gestiunea sa. Calificare. Efect al orelor suplimentare asupra remunerației și a indemnizațiilor persoanei în cauză
Ore suplimentare. Solicitarea expresă a angajatorului. Compensare ore suplimentare. Solicitare expresă a salariatului
Clauze specifice în contractul individual de muncă
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Accident de muncă. Calificare. Despăgubiri. Prejudiciu material. Prejudiciu moral. Plată muncă suplimentară
Interdicții temporare de concediere. Incapacitatea temporară de muncă a salariatului. Prestarea muncii suplimentare
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...