Art 111 Durata timpului de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Timpul de muncă - Durata timpului de muncă -
Art. 111.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi și peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă maximă de 3 săptămâni, să nu depășească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână. Modificări (2), Jurisprudență

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru prevede că perioada medie de lucru pentru fiecare perioadă de 7 zile, inclusiv orele suplimentare, nu va depăși 48 de ore. 
    Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010 prevede, în cuprinsul alin. (8) al art. 10 că durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru prevede că perioada medie de lucru pentru fiecare perioadă de 7 zile, inclusiv orele suplimentare, nu va depăși 48 de ore. 
    Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010 prevede, în cuprinsul alin. (8) al art. 10 că durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 101 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 102 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Munca la domiciliu
Art 106 Munca la domiciliu
Art 107 Munca la domiciliu
Art 108 Durata timpului de muncă
Art 109 Durata timpului de muncă
Art 110 Durata timpului de muncă
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Munca suplimentară
Art 118 Munca suplimentară
Art 119 Munca suplimentară
Art 120 Munca suplimentară
Art 121 Munca suplimentară
Reviste:
Ore suplimentare. Solicitarea expresă a angajatorului. Compensare ore suplimentare. Solicitare expresă a salariatului
Clauze specifice în contractul individual de muncă
Studiu comparativ al ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea a IV-a)
Contractul de muncă al cadrelor didactice în învățământul superior
STUDIU DE CAZ: Despre CIM-ul la un alt angajator pe perioada litigiului privind desfacerea disciplinară a CIM
Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul lucrătorilor mobili care desfășoară activități în domeniul transportului feroviar // Delimitation of working time by rest time for mobile workers engaged in railway transport activities
Critica hotărârii CEDO privind dreptul preoților de a se sindicaliza
Accident de muncă/accident de traseu. Daune morale. Daune materiale
Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură. Politica socială. Protecția securității și a sănătății lucrătorilor. Directiva 2003/88/CE. Organizarea timpului de lucru. Noțiunea «timp de lucru». Noțiunea «timp de lucru maxim săptămânal». Pădurar care, potrivit contractului său de muncă și contractului colectiv aplicabil, are un program de lucru flexibil de opt ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Reglementare națională potrivit căreia pădurarul poartă răspunderea pentru orice prejudiciu produs în cadrul cantonului silvic aflat în gestiunea sa. Calificare. Efect al orelor suplimentare asupra remunerației și a indemnizațiilor persoanei în cauză
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...