Art 107 Munca la domiciliu | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Munca la domiciliu -
Art. 107.
- Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege și prin contractele colective de muncă aplicabile salariaților al căror loc de muncă este la sediul angajatorului. Reviste (3)

(2) Prin contractele colective de muncă se pot stabili și alte condiții specifice privind munca la domiciliu. Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    La fel ca și în cazul celorlalte forme specifice de contracte individuale de muncă, și în cazul contractului individual de muncă la domiciliu, legea subliniază, în mod expres, necesitatea nediscriminării categoriei salariaților ce prestează activitate la domiciliu, în raport cu ceilalți salariați al căror loc de muncă se află la sediul angajatorului. 
    Practic, salariatul care prestează munca la domiciliu se va bucura de toate drepturile pentru munca prestată conferite de lege sau contractul colectiv de muncă aplicabil în unitate. Credem că se impune ase sublinia, sub acest aspect, faptul că, pornind și de la dispozițiile art. 9 din Legea nr. 130/1996, contractul colectiv de muncă la nivelul unității se aplică tuturor salariaților acelui angajator, inclusiv salariaților care nu se află la sediul angajatorului și care prestează munca la domiciliu, la fel cum se aplică salariaților de la sediul unității. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 97 Munca prin agent de muncă temporară
Art 98 Munca prin agent de muncă temporară
Art 99 Munca prin agent de muncă temporară
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Art 101 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 102 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Munca la domiciliu
Art 106 Munca la domiciliu
Art 107 Munca la domiciliu
Art 108 Durata timpului de muncă
Art 109 Durata timpului de muncă
Art 110 Durata timpului de muncă
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Art 117 Munca suplimentară
Reviste:
Transformarea contractului de muncă pe fracțiune de normă într-un contract de muncă cu normă întreagă fără acordul lucrătorului
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Despre neconstituționalitatea prevederilor Codului Muncii referitoare la încetarea CIM pentru beneficiarii pensiei de invaliditate grad III
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...