Art 106 Munca la domiciliu | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Munca la domiciliu -
Art. 106.
- Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă și conține, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2), următoarele: Reviste (2)

a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului;

c) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Aspecte generale referitoare la conținutul contractului 
    Articolul 106 Codul muncii reglementează clauzele specifice cu caracter obligatoriu ce trebuie să se regăsească în cuprinsul contractului individual de muncă la domiciliu. Astfel, de principiu, un asemenea contract individual de muncă trebuie să cuprindă toate clauzele obligatorii, comune pentru orice contract individual de muncă, respectiv clauzele tipice enunțate de art. 17 alin. (2) Codul muncii și care se regăsesc și în modelul cadru de contract individual de muncă astfel cum acesta a fost aprobat prin Ordinul ministrului muncii nr. 64/2003 (M. Of. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 106 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 106 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 96 Munca prin agent de muncă temporară
Art 97 Munca prin agent de muncă temporară
Art 98 Munca prin agent de muncă temporară
Art 99 Munca prin agent de muncă temporară
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Art 101 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 102 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Munca la domiciliu
Art 106 Munca la domiciliu
Art 107 Munca la domiciliu
Art 108 Durata timpului de muncă
Art 109 Durata timpului de muncă
Art 110 Durata timpului de muncă
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Art 116 Durata timpului de muncă
Reviste:
Transformarea contractului de muncă pe fracțiune de normă într-un contract de muncă cu normă întreagă fără acordul lucrătorului
Cât de eficiente sunt mijloacele punitive în lupta împotriva muncii nedeclarate?
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...