Art 105 Munca la domiciliu | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Munca la domiciliu -
Art. 105.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Sunt considerați salariați cu munca la domiciliu acei salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.

(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariații cu munca la domiciliu își stabilesc singuri programul de lucru.

(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Conceptul de salariat cu muncă la domiciliu 
    Articolul 105 alin. (1) Codul muncii definește noțiunea de salariat cu munca la domiciliu, în sensul acelui salariat care îndeplinește atribuțiile specifice funcției pe care a fost angajat, locul său de muncă fiind propriul domiciliu. De altfel, elementul specific ce definește munca la domiciliu este reprezentat de locul muncii, acesta nefiind la sediul angajatorului, nepresupunând nici caracter mobil, ci fiind la însuși domiciliul acelui salariat. Legiuitorul face referire la domiciliul salariatului și nu la un alt loc unde s-ar putea afla salariatul, pentru că orice alt loc de muncă decât domiciliul propriu ar înlătura specificul acestei forme de contract de muncă. Considerăm totuși că, deși legiuitorul nu distinge, se poate admite aplicarea dispozițiilor art. 105 și urm. și în cazul în care salariatul prestează munca la reședința sa și nu la domiciliu. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 105 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 105 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 95 Munca prin agent de muncă temporară
Art 96 Munca prin agent de muncă temporară
Art 97 Munca prin agent de muncă temporară
Art 98 Munca prin agent de muncă temporară
Art 99 Munca prin agent de muncă temporară
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Art 101 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 102 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Munca la domiciliu
Art 106 Munca la domiciliu
Art 107 Munca la domiciliu
Art 108 Durata timpului de muncă
Art 109 Durata timpului de muncă
Art 110 Durata timpului de muncă
Art 111 Durata timpului de muncă
Art 112 Durata timpului de muncă
Art 113 Durata timpului de muncă
Art 114 Durata timpului de muncă
Art 115 Durata timpului de muncă
Reviste:
21. Concedierea salariatului pentru inaptitudine psihologică. Contract individual de muncă la domiciliu
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...