Art 10 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 10.
- Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Definiția contractului individual de muncă 
    Articolul 10 Codul muncii definește conceptul de contract individual de muncă (pentru definirea contractului individual de muncă, ase vedea: Al. Țiclea, A. Popescu, M. Țichindelean, C. Tufan, O. Ținca, p. 319-321; Al. Țiclea, Contractul, p. 3-6; I.Tr. Ștefănescu, Dreptul muncii, Ed. Lumina Lex, București, 2002, p. 167; I.Tr. Ștefănescu, Contractul individual de muncă, Ed. Lumina Lex, București, 1997, p. 19; I.Tr. Ștefănescu, M. Volonciu, R. Dimitriu, p. 64). Definiția legală subliniază două aspecte: [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 10 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Acest contract se încadrează așadar, din punct de vedere al obiectului și conținutului său în prevederile art. 10 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 10 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Acest contract se încadrează așadar, din punct de vedere al obiectului și conținutului său în prevederile art. 10 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Aspecte practice privind modificările intervenite în materia muncii prin agent de muncă temporară
Demisie. Constatare demisie de către instanța judecătorească
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Compatibilitatea clauzei compromisorii cu contractul individual de muncă
Salariatul - un concept european? (I)
Principiul consensualismului și reglementarea contractului de muncă în dreptul român
Contribuții la studiul regimului juridic al programelor pentru calculator în sistemul de drept român
Concediere pentru motivele prevăzute de art. 61 lit. c)
Contract individual de muncă. Constatare raport de muncă. Obligarea angajatorului la încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
Raporturi juridice de muncă. Perioadă. Dovadă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...