Sfera de aplicare | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Taxa pe valoarea adăugată - Sfera de aplicare -
Sfera de aplicare Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 126. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (129), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se cuprind operațiunile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (162), Reviste (3), Doctrină (2)

a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plată; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (73), Reviste (5), Doctrină (1)

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România; Referințe în jurisprudență (18), Reviste (2), Doctrină (1)

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1); Referințe în jurisprudență (16), Reviste (2)

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activitățile economice prevăzute la art. 127 alin. (2). Referințe în jurisprudență (43), Reviste (3)

(2) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se cuprinde și importul de bunuri. Referințe în jurisprudență (19)

(3) Operațiunile care se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată sunt denumite în continuare operațiuni impozabile. Referințe în jurisprudență (4)

(4) Operațiunile impozabile pot fi: Referințe în jurisprudență (10), Doctrină (2)

a) operațiuni taxabile, pentru care se aplică cotele prevăzute la art. 140; Referințe în jurisprudență (2)

b) operațiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată, dar este permisă deducerea taxei pe valoarea adăugată datorate sau plătite pentru bunurile sau serviciile achiziționate. În prezentul titlu, aceste operațiuni sunt prevăzute la art. 143 și art. 144; Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (6), Doctrină (1)

c) operațiuni scutite fără drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată și nu este permisă deducerea taxei pe valoarea adăugată datorate sau plătite pentru bunurile sau serviciile achiziționate. În prezentul titlu, aceste operațiuni sunt prevăzute la art. 141;

d) operațiuni de import scutite de taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 142, pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în vamă.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți
Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri
Declarații anuale privind reținerea la sursă
Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți
Dispoziții tranzitorii
Contribuabili
Stabilirea impozitului
Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Definiția taxei pe valoarea adăugată
Sfera de aplicare
Persoane impozabile și activitatea economică
Livrarea de bunuri
Prestarea de servicii
Schimburi de bunuri sau servicii
Importul de bunuri
Locul livrării de bunuri
Locul prestării de servicii
Faptul generator și exigibilitatea reguli generale
Faptul generator și exigibilitatea cazuri speciale
Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Reviste:
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Cererea de înregistrare în scop de TVA
35. Decizia nr. 48 din 19 iunie 2017 în dosarul nr. 390/1/2017
TVA: Unele aspecte legate de prestația făcută și contrapartida obținută
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Cele mai importante modificări privind TVA de 9% și impozitarea bacșișului, introduse în normele Codului fiscal
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...