Sfera de aplicare | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Taxa pe valoarea adăugată -
CAPITOLUL II
Sfera de aplicare Modificări (1)

Sfera de aplicare Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 126. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se cuprind operațiunile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plată; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1); Jurisprudență, Reviste (2)

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activitățile economice prevăzute la art. 127 alin. (2). Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se cuprinde și importul de bunuri. Jurisprudență

(3) Operațiunile care se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată sunt denumite în continuare operațiuni impozabile. Jurisprudență

(4) Operațiunile impozabile pot fi: Jurisprudență, Doctrină (2)

a) operațiuni taxabile, pentru care se aplică cotele prevăzute la art. 140; Jurisprudență

b) operațiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată, dar este permisă deducerea taxei pe valoarea adăugată datorate sau plătite pentru bunurile sau serviciile achiziționate. În prezentul titlu, aceste operațiuni sunt prevăzute la art. 143 și art. 144; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

c) operațiuni scutite fără drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată și nu este permisă deducerea taxei pe valoarea adăugată datorate sau plătite pentru bunurile sau serviciile achiziționate. În prezentul titlu, aceste operațiuni sunt prevăzute la art. 141;

d) operațiuni de import scutite de taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 142, pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în vamă.

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Venituri din premii și din jocuri de noroc
Venituri din alte surse
Venitul anual global
Proprietatea comună și asociațiile fără personalitate juridică
Aspecte fiscale internaționale
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
Dispoziții tranzitorii și finale
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți
Impozitul pe reprezentanțe
Dispoziții generale
Sfera de aplicare
Persoane impozabile
Operațiuni impozabile
Locul operațiunilor impozabile
Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
Baza de impozitare
Cotele de taxă pe valoarea adăugată
Operațiuni scutite
Regimul deducerilor
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Regimul special de scutire
Reviste:
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Cerere rambursare TVA. Servicii de închiriere a forței de muncă. Locul prestării serviciilor/Application for VAT refund. Labour hiring services. Place of services performance
Cererea de înregistrare în scop de TVA
35. Decizia nr. 48 din 19 iunie 2017 în dosarul nr. 390/1/2017
TVA: Unele aspecte legate de prestația făcută și contrapartida obținută
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe profit - este o problemă în practica organismelor de gestiune colectivă?
Cele mai importante modificări privind TVA de 9% și impozitarea bacșișului, introduse în normele Codului fiscal
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...