Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Taxa pe valoarea adăugată - Operațiuni scutite -
Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional Modificări (1)

Art. 143. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată: Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara țării, de către furnizor sau de altă persoană în contul său; Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

b) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara țării de cumpărătorul care nu este stabilit în interiorul țării, sau de altă persoană în contul său, cu excepția bunurilor transportate de cumpărătorul însuși și folosite la echiparea sau aprovizionarea ambarcațiunilor de agrement și avioanelor de turism sau a oricărui mijloc de transport de uz privat; Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

c) prestările de servicii, inclusiv transportul și prestările de servicii accesorii transportului, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate în regimuri vamale suspensive, cu excepția prestărilor de servicii scutite, potrivit art. 141; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

d) transportul, prestările de servicii accesorii transportului, alte servicii direct legate de importul bunurilor, dacă valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate, potrivit art. 139; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

e) transportul internațional de persoane și serviciile direct legate de acest transport, inclusiv livrările de bunuri destinate a fi acordate ca tratație pasagerilor la bordul unui vapor, avion, autocar sau tren; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

f) în cazul navelor utilizate pentru transportul internațional de persoane și/sau de mărfuri, pentru pescuit sau altă activitate economică sau pentru salvare ori asistență pe mare, al navelor de război, următoarele operațiuni: Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

1. livrarea de carburanți, echipamente și alte bunuri destinate a fi încorporate sau utilizate pe nave, cu excepția navelor folosite pentru pescuit fluvial sau de coastă;

2. prestările de servicii efectuate pentru nevoile directe ale navelor și/sau pentru încărcătura acestora;

g) în cazul aeronavelor care prestează transporturi internaționale de persoane și/sau de mărfuri, următoarele operațiuni: Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

1. livrările de carburanți, echipamente și alte bunuri destinate a fi încorporate sau utilizate pe aeronave;

2. prestările de servicii efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor și/sau pentru încărcătura acestora;

h) prestările de servicii pentru navele aflate în proprietatea companiilor de navigație care își desfășoară activitatea în regimul special maritim sau operate de acestea, precum și livrările de nave în întregul lor către aceste companii; Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

i) livrările de bunuri și prestările de servicii, în favoarea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, a personalului acestora, precum și a oricăror cetățeni străini având statut diplomatic sau consular în România, în condiții de reciprocitate; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

j) livrările de bunuri și prestările de servicii, în favoarea reprezentanțelor organismelor internaționale și interguvernamentale acreditate în România, precum și a cetățenilor străini angajați ai acestora, în limitele și în conformitate cu condițiile precizate în convențiile de înființare a acestor organizații; Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

k) livrările de bunuri și/sau prestările de servicii, către forțele armate ale statelor străine membre NATO, pentru uzul forțelor armate sau al personalului civil care însoțește forțele armate sau pentru aprovizionarea cantinelor, dacă forțele iau parte la efortul de apărare comun; în cazul în care bunurile nu sunt expediate sau transportate în afara țării și pentru prestările de servicii, scutirea se acordă potrivit unei proceduri de restituire a taxei, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Doctrină (1)

l) livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de către guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, inclusiv din donații ale persoanelor fizice; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

m) construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea și reabilitarea lăcașurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

n) prestările de servicii poștale, efectuate pe teritoriul României de operatorii prevăzuți de Ordonanța Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Beijing (1999), aprobată prin Legea nr. 670/2001, constând în preluarea și distribuirea trimiterilor poștale din străinătate, inclusiv servicii financiar-poștale;

o) servicii prestate de persoane din România, în contul beneficiarilor cu sediul sau domiciliul în străinătate, pentru bunurile din import aflate în perioada de garanție; Reviste (1)

p) prestările de servicii efectuate de intermediari care acționează în numele sau în contul unei alte persoane, atunci când intervin în operațiuni prevăzute de prezentul articol. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) și, după caz, procedura și condițiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată. Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Locul prestării de servicii
Faptul generator și exigibilitatea reguli generale
Faptul generator și exigibilitatea cazuri speciale
Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării
Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare pentru import
Cota standard și cota redusă
Scutiri pentru operațiunile din interiorul țării
Scutiri la import
Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri
Dreptul de deducere
Perioada fiscală
Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă
Regularizarea și rambursarea taxei
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Reguli aplicabile în cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate
Sfera de aplicare și regulile pentru regimul special de scutire
Înregistrarea plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Cum se taxează bunurile second-hand, operele de artă, obiectele de colecție și antichități?
Se modifică procedura de scutire a TVA-ului în anumite situații
Taxa pe valoarea adăugată (TVA) - Directiva 2006/112/CE - Scutiri - Articolul 146 alineatul (1) litera (e) și articolul 153 - Operațiuni de transport rutier legate direct de exportul de bunuri - Prestare de servicii efectuată de intermediari care participă la asemenea operațiuni - Regimul probatoriu aferent exportului bunurilor - Declarație vamală - Carnetul TIR"
Ordinul MFP nr. 917/2014 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2018
Fraudă fiscală. Examinare globală a tuturor circumstanțelor speței
11. Procedură de reverificare fiscală. Condiții
Cum se solicită rambursarea TVA de către persoanele impozabile stabilite în afara Comunității
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 11 noiembrie 2015 - Înregistrarea în Registrul Operatorilor Intracomunitari
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...