Scutiri la import | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Taxa pe valoarea adăugată - Operațiuni scutite -
Scutiri la import Modificări (1)

Art. 142. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată: Jurisprudență

a) importul de bunuri a căror livrare în România este scutită de taxa pe valoarea adăugată; Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

b) bunurile introduse în țară de călători sau de alte persoane fizice cu domiciliul în țară ori în străinătate, în condițiile și în limitele stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, pentru regimul vamal aplicabil persoanelor fizice; Doctrină (1)

c) bunurile importate destinate comercializării în regim duty-free, precum și prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentanțelor diplomatice și a personalului acestora; Modificări (1), Doctrină (1)

d) importul de bunuri de către misiunile diplomatice și birourile consulare, precum și de către cetățenii străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiții de reciprocitate, potrivit procedurii stabilite prin norme; Modificări (2), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

e) importul de bunuri efectuat de reprezentanțele organismelor internaționale și interguvernamentale acreditate în România, precum și de către cetățenii străini angajați ai acestor organizații, în limitele și în conformitate cu condițiile precizate în convențiile de înființare a acestor organizații, potrivit procedurii stabilite prin norme; Modificări (1), Jurisprudență

f) importul de bunuri de către forțele armate ale statelor străine membre NATO pentru uzul acestora sau al personalului civil însoțitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, în cazul în care aceste forțe sunt destinate efortului comun de apărare; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

g) importul de suporturi materiale, cum ar fi pelicule, benzi magnetice, discuri, pe care sunt înregistrate filme sau programe destinate activității de radio și televiziune, cu excepția celor de publicitate; Modificări (1), Doctrină (1)

h) importul de bunuri primite în mod gratuit cu titlu de ajutoare sau donații destinate unor scopuri cu caracter religios, de apărare a sănătății, de apărare a țării sau siguranței naționale, artistic, sportiv, de protecție și ameliorare a mediului, de protecție și conservare a monumentelor istorice și de arhitectură, în condițiile stabilite prin norme; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

i) importul de bunuri finanțate din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, organisme internaționale și/sau organizații nonprofit din străinătate și din țară, în condițiile stabilite prin norme; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

j) importul următoarelor bunuri: bunurile de origine română, bunurile străine care, potrivit legii, devin proprietatea statului, bunurile reparate în străinătate sau bunurile care le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare calitativ, returnate partenerilor externi în perioada de garanție, bunurile care se înapoiază în țară ca urmare a unei expedieri eronate, echipamentele pentru protecția mediului, stabilite prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Locul livrării de bunuri
Locul prestării de servicii
Faptul generator și exigibilitatea reguli generale
Faptul generator și exigibilitatea cazuri speciale
Exigibilitatea pentru importul de bunuri
Baza de impozitare pentru operațiuni în interiorul țării
Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare pentru import
Cota standard și cota redusă
Scutiri pentru operațiunile din interiorul țării
Scutiri la import
Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare și pentru transportul internațional
Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri
Dreptul de deducere
Perioada fiscală
Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă
Regularizarea și rambursarea taxei
Plătitorii taxei pe valoarea adăugată
Reguli aplicabile în cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate
Sfera de aplicare și regulile pentru regimul special de scutire
Reviste:
Practică judecătorească (extrase)
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...