Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți -
Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 117. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți următoarele venituri:

a) dobânda pentru depunerile la vedere în cont curent de la bănci sau alte instituții de credit din România; Modificări (3)

b) dobânda la instrumente/titluri de creanță emise și/sau garantate de Guvernul României, consiliile locale, Banca Națională a României, precum și de bănci sau alte instituții financiare care acționează în calitate de agent al Guvernului român; Modificări (3)

c) dobânda la instrumente/titluri de creanță emise de o persoană juridică română, dacă instrumentele/titlurile de creanță sunt tranzacționate pe o piață de valori mobiliare recunoscută și dobânda este plătită unei persoane care nu este o persoană afiliată a emițătorului instrumentelor/titlurilor de creanță; Modificări (1)

d) premiile unei persoane fizice nerezidente obținute din România, ca urmare a participării la festivalurile naționale și internaționale artistice, culturale și sportive finanțate din fonduri publice; Puneri în aplicare (1)

e) premiile acordate elevilor și studenților nerezidenți la concursurile finanțate din fonduri publice; Puneri în aplicare (1)

f) veniturile obținute de nerezidenți din România, care prestează servicii de consultanță, asistență tehnică și alte servicii similare în orice domeniu, în cadrul contractelor finanțate prin împrumut, credit sau alt acord financiar încheiat între organisme financiare internaționale și statul român ori persoane juridice române, inclusiv autorități publice, având garanția statului român, precum și în cadrul contractelor finanțate prin acorduri de împrumut încheiate de statul român cu alte organisme financiare, în cazul în care dobânda percepută pentru aceste împrumuturi se situează sub nivelul de 3% pe an; Jurisprudență

g) veniturile persoanelor juridice străine care desfășoară în România activități de consultanță în cadrul unor acorduri de finanțare gratuită încheiate de Guvernul României cu alte guverne sau organizații internaționale guvernamentale sau neguvernamentale; Modificări (1)

h) după data aderării României la Uniunea Europeană, dividendele plătite de o persoană juridică română unei persoane juridice din statele membre ale Comunității Europene sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul dividendelor deține minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se încheie la data plății dividendului. Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Fiscal din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Creditul fiscal extern
Pierderi fiscale externe
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
Dispoziții tranzitorii
Definitivarea impunerii pe anul 2003
Dispoziții finale
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Venituri impozabile obținute din România
Reținerea impozitului din veniturile impozabile obținute din România de nerezidenți
Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri
Declarații anuale privind reținerea la sursă
Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți
Dispoziții tranzitorii
Contribuabili
Stabilirea impozitului
Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Definiția taxei pe valoarea adăugată
Sfera de aplicare
Persoane impozabile și activitatea economică
Reviste:
De la 1 aprilie crește acciza la țigări! Care va fi noua valoare și la cât se va ajunge până în 2018?
Modificări la Normele Codului fiscal: Impozitul pe dividende în cazul elementelor de extraneitate
;
se încarcă...